Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa z cyklu „Warszawska jesień archiwalna”: Warszawa ma wiele twarzy – Warszawa, 25–26 listopada 2015

Polska Akademia Nauk Archiwum wWarszawie 
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych 
Instytut Pamięci Narodowej 
Archiwum Państwowe w Warszawie 
Instytut Historyczny UniwersytetuWarszawskiego 

zapraszająna konferencję z cyklu 
 „Warszawskajesień archiwalna” 

Warszawa ma wieletwarzy 

25 listopada 2015 
Polska Akademia Nauk Archiwum wWarszawie 
Pałac Staszica, Warszawa, ul. Nowy Świat72 

26 listopada 2015 
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych 
Warszawa, ul. Rakowiecka 2D 

Pierwszy dzień konferencji
 25 listopada 2015
 WarszawaPolska Akademia Nauk Archiwum
 ul.Nowy Świat 72, Pałac Staszica, sala 022

9.00– 9.30
Otwarciekonferencji

Teatr w wielkim mieście

9.30–9.50
AnnaWajs – Archiwum Państwowe Warszawy, Repertuar warszawskich teatrów w czasieI wojny światowej w materiałach wspomnieniowych.

9.50–10.10
KatarzynaSłojkowska – Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie, Teatralia w spuściźnieArtura Śliwińskiego, dyrektora Teatrów Miejskich m. st. Warszawy w latach1926–1930.

10.10–10.30
PawełE. Weszpiński – Muzeum Warszawy, PKiN, Kartograficzny obraz życiakulturalnego Warszawy na dawnych planach miasta.

10.30–10.50
MałgorzataSikorska – Archiwum Państwowe Warszawy, „…do kabaretu wstąp” – programy,autorzy, artyści kabaretowi Warszawy międzywojennej w materiałach archiwalnychArchiwum Państwowego w Warszawie (wybrane przykłady).

10.50–11.10 Przerwana kawę

11.10–11.30
AnnaMieszkowska – Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie, Obchody 200 rocznicypowstania Teatru Narodowego w Londynie.

11.30–11.50
RafałRadziwonka – Muzeum Warszawy, PKiN, Dokumenty i archiwalia poświęconeteatrom warszawskim w zbiorach Archiwum Naukowego Muzeum Warszawy.

11.50–12.10
KatarzynaKalisz – Narodowe Archiwum Cyfrowe, Warszawskie teatralia Edwarda Hartwiga wzbiorach Narodowego Archiwum Cyfrowego.

12.10–12.30
WaldemarListowski – Archiwum Polskiego Radia, Teatr w Polskim Radio.

12.30–12.50
KatarzynaGoluch – Archiwum Państwowe Warszawy, Funkcjonowanie teatrów w kontekścienadzoru archiwalnego oraz przejmowania materiałów archiwalnych.

12.50–14.00 Przerwa

Mniejszości narodowe, wyznania i wspólnoty religijne wWarszawie

14.00–14.20
AndrzejBuczyński – Studium Europy Wschodniej, Oprawa majestatu carskiej władzy wWarszawie na przełomie XIX i XX wieku.

14.20–14.40
GasparKeresztes – Węgierski Instytut Kultury, Węgrzy w Warszawie – nietuzinkowesylwetki z XX wieku.

14.40–15.00
MichałWójciuk – Muzeum Powstania Warszawskiego, Udział Słowaków w PowstaniuWarszawskim – historiografia i problemy badawcze.

15.00–15.20
MartaJaszczyńska – Archiwum Państwowe Warszawy, Archiwalia do dziejów mniejszościnarodowych z terenu Warszawy i dystryktu warszawskiego z okresu II wojnyświatowej w zasobie Archiwum Państwowego Warszawy.

15.20–15.40
BartoszBorkowski – Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie, Wizyty dyplomatycznew powojennej Warszawie w czasach PRL.

15.40– 16.00
Ks.Michał Jabłoński – Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie, ParafiaEwangelicko-Reformowana w Warszawie – historia i teraźniejszość.

16.00–16.20 Przerwana kawę

16.20–16.40
AgnieszkaWitkowska–Krych – Muzeum Warszawy, Źródła do badań wojennej (1939–1942)aktywności zawodowej Janusza Korczaka (Henryka Goldszmita).

16.40– 17.00 Dyskusja

 

Drugi dzień konferencji
 26 listopada 2015
 WarszawaNaczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
 ul.Rakowiecka 2 D

9.00–9.15 Otwarcieobrad

Literatura i kultura Warszawy

9.15–9.35
UrszulaKowalczyk – Archiwum Państwowe Warszawy, Jerzy Giedroyć – współtwórcakultury publicystycznej przedwojennej Warszawy.

9.35–9.55
MartaDziedzicka, Warszawa w poezji czasu okupacji.

9.55–10.15
AnnaMarcinkiewicz–Kaczmarczyk – Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie, Wpływprasy podziemnej na kulturę życia codziennego w Warszawie.

10.15–10.35 Przerwana kawę

Kultura życia codziennego

10.35–10.55
PiotrŁozowski – Uniwersytet w Białymstoku, Elementy życia codziennegopóźnośredniowiecznych kupców i rzemieślników obserwowane przez pryzmat liczb.

10.55–11.15
ViolettaUrbaniak – Archiwum Państwowe Warszawy, Warszawiaków portret niegdysiejszy,czyli realia życia codziennego w Warszawie na przełomie XIX i XX stulecia wświetle archiwaliów z zasobu Archiwum Państwowego Warszawy.

11.15–11.35
AgataŁazowska – Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie, Kuchnia warszawska1919–1939.

11.35–11.55
SebastianLigarski – Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie, Codzienność stolicyogłoszeniami opisana. Warszawa w pierwszych latach po II wojnie światowej.

11.55–12.15
ZbigniewTucholski – Polska Akademia Nauk Instytut Historii Nauki im. A. i L. Birkenmajerów,Utrwalone dziedzictwo – baza archiwalna do historii infrastrukturytechnicznej i inżynierii miejskiej Warszawy.

12.15–12.35
JarosławMatysiak – Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu, Varsavianaw zasobie Archiwum Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Poznaniu.

12.35–12.55
MateuszSobeczko – Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie Oddział Katowicach, Varsavianaw zasobie Archiwum Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Katowicach.

12.55–14.00 Przerwa

14.00–14.20
AgnieszkaDąbrowska – Muzeum Warszawy, Warszawski szyk. Uwagi na marginesie badańzbioru ubiorów i akcesoriów Muzeum Warszawy.

14.20–14.40
MałgorzataBarucka, Teresa Barucka – Archiwum Polskiego Radia, Halo, Polskie Radio,czyli kultura na co dzień.

14.40–15.00
AndrzejPrinke – Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu, Poznań– Warszawa: wspólna sprawa? Pozaborcze animozje dzielnicowe w środowiskunaukowym II Rzeczypospolitej i ich przezwyciężanie.

15.00–15.30 Dyskusjai zakończenie konferencji.

warszawa.konferencja@gmail.com

Osoba i adres do korespondencji:
AnnaGruszczyńska
Polska Akademia Nauk  Archiwum w Warszawie
ul.Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel: 22 657 27 80

do góry