Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa konferencja „Archiwum w przestrzeni publicznej. Bilans 15 lat działalności archiwalnej Instytutu Pamięci Narodowej” – Łódź, 18 listopada 2015

W dniu 18 listopada 2015 odbyła się w Łodzi międzynarodowa konferencja archiwalna zatytułowana Archiwum w przestrzeni publicznej. Bilans 15 lat działalności archiwalnej IPN. Okazją do jej zorganizowania było piętnastolecie istnienia Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów – pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej.

W konferencji wzięli udział zaproszenigoście m.in. ze Stanów Zjednoczonych (Instytut im. Józefa Piłsudskiego wAmeryce), Ukrainy (Ukraińska Akademia Nauk), Litwy (Litewskie Archiwum Akt Specjalnychoraz Centrum Badania Eksterminacji i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy), Gruzji(Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych) oraz Niemiec (Federalny Urząd dospraw Dokumentów Służb Bezpieczeństwa byłej Niemieckiej RepublikiDemokratycznej – „BStU”).

W spotkaniu uczestniczyli równieżprzedstawiciele największych polskich archiwów oraz instytucji kultury, m.in. dyrektorzy Narodowego Archiwum Cyfrowego, Centralnego ArchiwumWojskowego, Archiwum Prezydenta RP, jak również Archiwum Polskiej AkademiiNauk. Wśród zaproszonych gości byli także przedstawiciele świata akademickiegooraz środowiska dziennikarskiego.

Otwierając konferencję, prof.Władysław St ępniak – Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zaakcentował wyjątkowąrolę i znaczenie archiwów Instytutu Pamięci Narodowej w sieci archiwówprzechowujących dokumenty wchodzące w skład narodowego zasobu archiwalnego.

Kolejne referaty wygłosili: prof.Wojciech Polak (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu), red. Cezary Gmyz (Tygodnik DoRzeczy/Telewizja Republika); prof. KrzysztofSzwagrzyk (Instytut Pamięci Narodowej); dr Hanna Labranz-Weiss (BStU); drMagda Kapuścińska (Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce); dr ArunasBubnys (Centrum Badania Eksterminacji i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy) orazprof. Jurij Szapował (Ukraińska Akademia Nauk w Kijowie).

Konferencja międzynarodowastanowiła kontynuację konferencji archiwalno-metodycznej zorganizowanej przezłódzki oddział IPN, zatytułowanej Archiwa– Historia – Pamięć, odbywającej się w dniach 16–17 listopada. 

Z okazji piętnastolecia pionuarchiwalnego IPN wydano okolicznościową broszurę, działalność archiwalna byłateż motywem przewodnim listopadowego numeru miesięcznika „Pamięć.pl”

do góry