Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sympozjum naukowe „Standaryzacja archiwalnego opisu informacyjnego” – Olsztyn, 22–23 października 2015

Instytut Pamięci Narodowej, UniwersytetWarmińsko-Mazurski w Olsztynie i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zapraszająna sympozjum naukowe „Standaryzacja archiwalnego opisu informacyjnego”.Sympozjum odbędzie się w dniach 22–23 października 2015 r. wgmachu Biblioteki Uniwersyteckiej UniwersytetuWarmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul.Oczapowskiego 12B, sala 307.

Serdecznie zapraszamy

PROGRAM SYMPOZJUM

22 października 2015 r.

11.30–12.00

Otwarcie sympozjum – dr Anna Żeglińska (UWM), dr hab. WaldemarChorążyczewski (prof. UMK), dr Rafał Leśkiewicz (IPN)

Prowadzenie – dr hab. Krzysztof Narojczyk (prof. UWM)

12.00–12.40 Obrady

 • prof. dr hab. Bohdan Ryszewski – Wprowadzenie
 • dr hab. Władysław Stępniak (Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych)– Problemy standaryzacji opisu archiwalnego w świetle potrzeb polskich archiwów

13.00–13.40 Obrady

 • dr Paweł Perzyna (IPN) – Standaryzacja opisu archiwalnego adigitalizacja
 • dr Agnieszka Rosa (UMK) – Użytkownik w systemie informacjiarchiwalnej

13.40–14.00 Dyskusja

14.20–15.00 Obrady

 • dr hab. Robert Degen (UMK) – Rozbudowy standardu FOPAR dla różnychform dokumentacji
 • dr hab. Waldemar Chorążyczewski (prof. UMK) – Problem rozbudowystandardu FOPAR na przykładzie ksiąg wpisów

15.00–15.30 Dyskusja

15.30–16.30 Przerwa obiadowa

16.30–17.10 Obrady

 • dr Rafał Leśkiewicz (IPN) – Wpływ komputeryzacji na funkcjonowanieArchiwum IPN
 • dr Jerzy Bednarek (IPN) – Zakres standaryzacji opisu archiwalnegow Cyfrowym Archiwum IPN

17.10–17.30 Dyskusja

17.50–18.30 Obrady

 • dr hab. Wiesław Nowosad (UMK) – Standaryzacja opisu w bazach NDAPi ZoSIA i ich integracja (okiem użytkownika)
 • dr Anna Żeglińska (UWM) – Wyszukiwanie w bazach danych NDAP:Szukaj w archiwach.pl

18.30–19.00 Dyskusja

23 października 2015 r.

Prowadzenie – dr PawełPerzyna (IPN)

9.00–9.40 Obrady

 • ks. dr Roman Majka (CSMA)–Standaryzacja opisu archiwalnego w archiwach Kościoła katolickiego
 • mgr Anna Wanecka (Rakkestad kommune, Norwegia) – Systeminformacyjny stosowany w norweskiej administracji publicznej (standard NOARK)

9.40–10.00 Dyskusja

10.30–11.30 Obrady

 • dr Katarzyna Kubicka (APG) – Standardy archiwalnego opisu stosowanew archiwach niemieckich
 • dr Hubert Wajs (AGAD) – Problem standaryzacji opisu zasobu AGAD
 • dr hab. Krzysztof Syta (UMK) – Efektywność wyszukiwawcza w świetlekwerendy w Archiwum Anny z Potockich Branickiej

11.30–12.00 Dyskusja

12.00–12.30

 • dr hab. Waldemar Chorążyczewski (prof. UMK) – Podsumowanie izamknięcie obrad

Pliki do pobrania

do góry