Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Archiwa Polski i Europy: wspólne dziedzictwo – różne doświadczenia” – Warszawa, 16–17 września 2015

Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego,Instytut Pamięci Narodowej, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, ArchiwumGłówne Akt Dawnych, Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie oraz Sekcja Edukacji ArchiwalnejSAP zapraszają nakonferencję ArchiwaPolski i Europy: wspólne dziedzictwo – różne doświadczenia, która odbędzie się 16–17września 2015 r. w Warszawie, w gmachu Naczelnej Dyrekcji ArchiwówPaństwowych (ul. Rakowiecka 2d) i Archiwum Głównego akt Dawnych (ul. Długa 7).

W ramach konferencji analizowane będą następującezagadnienia: Polskość i europejskość w refleksji archiwalnej; Tradycyjna icyfrowa wymiana wiedzy i doświadczeń; Społeczne funkcje archiwów – gromadzenie,opracowanie, udostępnianie; Archiwistyka w cieniu totalitaryzmów; Problemyarchiwistyki w krajach Europy;

W konferencji wezmą udział oraz zaprezentują swojewystąpienia pracownicy IPN: mgrBalbina Cała, mgr Marek Węgrzyn, mgr Michał Zajda, ArchiwumKrakowskiego Oddziału IPN – KŚZpNP widziane inaczej; dr StanisławKoller, Znaczenie wykazu akt w procesie brakowania iniszczenia dokumentacji operacyjnej SB w latach 1956-1989; dr RafałLeśkiewicz, Rola i znaczenie archiwum IPN w systemiebezpieczeństwa wewnętrznego RP.

Szczegółowy program konferencji dostępny w załączniku oraz pod adresem:

http://ihuw.pl/instytut/dzialalnosc/wydarzenia/konferencja-archiwa-polski-i-europy-wspolne-dziedzictwo-rozne-doswiadczenia

do góry