Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolska konferencja naukowa „PRL na pochylni 1975–1980” – Przemyśl–Arłamów, 10–12 czerwca 2015

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie oraz Instytut Historii Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową „PRL na pochylni 1975–1980”

Impulsem do konferencji, która odbędzie się w dniach 10–12 czerwca 2015 r. w Przemyślu i Arłamowie, jest czterdziesta rocznica wprowadzenia reformy administracyjnej w PRL. Cezura ta obejmuje drugą połowę dekady rządów Edwarda Gierka, którą charakteryzował permanentnie pogłębiający się kryzys społeczno-gospodarczy. Załamanie gospodarcze drugiej połowy lat siedemdziesiątych przyćmiło okres względnego wzrostu dobrobytu, podsycanego umiejętnie przez komunistyczną propagandę, jak też doprowadziło do wzrostu niezadowolenia społecznego, którego apogeum przypadło na sierpień 1980 r. Ponadto po kryzysie społecznym w czerwcu 1976 r. w PRL powstały zorganizowane ruchy opozycyjne, które wyraźnie zaczęły akcentować sprzeciw wobec działań obozu władzy. 
 
Zamiarem organizatorów konferencji jest umożliwienie prezentacji wyników badań nad drugą połową dekady Gierka i ukazanie wielu aspektów ówczesnego życia politycznego, społecznego i gospodarczego. Celem konferencji będzie próba dokonania diagnozy ówczesnej sytuacji w Polsce i zastanowienie się nad tym, jaki miała ona wpływ na proces erozji systemu władzy komunistycznej. Konferencja będzie się składać z dwóch zasadniczych części. Referaty w części pierwszej będą dotyczyły wydarzeń i różnych kwestii w skali ogólnopolskiej. Natomiast w drugiej części zajmiemy się wieloma zagadnieniami w wymiarze lokalnym i wycinkowym.

do góry