Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „»Sen o wolności i głód nadziei«. Wokół 30 rocznicy protestu głodowego w Krakowie-Bieżanowie” – Kraków, 19–20 lutego 2015

W dniach 19–20 lutego 2015 r. w auli parafialnej przy kościele pw. Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie (ul.ks. Jerzego Popiełuszki 35) odbędzie się konferencja naukowa „»Sen o wolności i głód nadziei«. Wokół 30rocznicy protestu głodowego w Krakowie-Bieżanowie”. Organizatorem konferencjijest Stowarzyszenie Patriotyczne im. Księdza Adolfa Chojnackiego, a opiekę merytorycznąnad konferencją sprawuje Oddział Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie.

Celem konferencji jestprzypomnienie 30. rocznicy głodówki rotacyjnej, trwającej od 19 lutego do 31sierpnia 1985 r. w parafii pw. Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie, a podjętejprzez przedstawicieli środowisk opozycyjnych i niepodległościowych. Głodówka tabyła formą protestu przeciwko nasilonym represjom wobec działaczy„Solidarności” i szkalowaniu kapłanów związanych z opozycją. W referatach zostanie przedstawiona sytuacja społeczno-polityczna i religijna wPolsce w dekadzie lat osiemdziesiątych, rola, jaką odegrał Kościół katolicki we wspieraniuinicjatyw opozycyjnych i niepodległościowych, przebieg wspomnianej głodówki isylwetka ks. Adolfa Chojnackiego – jednego z najwybitniejszych duszpasterzykrakowskiego środowiska opozycyjnego w omawianym okresie.

Uczestnicy konferencji i osoby, którebrały udział w głodówce, spotkają się w pierwszym dniu obrad na Mszy św., którąpoprzedzi koncert pieśni patriotycznych, a po Mszy św. organizatorzy zapraszajądo auli parafialnej na koncert bardów „Solidarności”.

W drugim dniu konferencji w auliparafialnej w panelach dyskusyjnych wezmą udział osoby bezpośredniozaangażowane w organizowanie rotacyjnego protesty głodowego i uczestnictwo w nim od19 lutego do 31 sierpnia 1985 r.

Konferencja naukowa z referatamii panelami dyskusyjnymi, koncerty i Msza św. będą zarówno okazją doprzypomnienia wkładu wszystkich uczestników protestu głodowego w kształtowaniepostaw religijnych i patriotycznych, w przemiany społeczno-polityczne, jak iwyrazem wdzięczności za trud, wysiłek i poświęcenie, które ponieśli dla dobraOjczyzny.

do góry