Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sesja naukowa „Pieczęcie w warsztacie badawczym historyka okresu Polski Ludowej” – Poznań, 1 grudnia 2014

  • plakat_sesja-Poznań-1-12-2014.jpg
  • Poz-1-12-14-1.JPG
  • Poz-1-12-14-2.JPG

1 grudnia 2014 r. w sali konferencyjnej IPN w Poznaniu odbyła się sesja naukowa „Pieczęcie w warsztacie badawczym historyka okresu Polski Ludowej".

Spotkanie było pierwszym z serii spotkań organizowanych w ramach współpracy pomiędzy Instytutem Historii Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu.

Tematem konferencji były pieczęcie w warsztacie badawczym historyka, ze szczególnym uwzględnieniem stempli z lat 1939–1990.

Sesję otworzyli dyrektor Oddziału IPN w Poznaniu dr Rafał Reczek, dyrektor Instytutu Historii dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska oraz prof. dr hab. Edward Skibiński, który był jednocześnie moderatorem konferencji.

Referat programowy na temat potrzeb, stanu i  możliwości badań nad pieczęciami polskimi wygłosił dr hab. Paweł Stróżyk.

Prof. dr hab. Zbigniew Wielgosz wygłosił wykład na temat pieczęci szkolnych na przykładzie szkoły średniej w Kościanie.

Inne referaty omawiały między innymi  typariusze różnych instytucji Polski Ludowej, takich jak: Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej, Milicja Obywatelska, Urząd Bezpieczeństwa Publicznego i Służba Bezpieczeństwa. Poruszone zostało również zagadnienie fałszowania pieczęci, które chronologicznie obejmowało II wojnę światową i okres powojenny. Nie zabrakło też krytycznego spojrzenia, weryfikującego autentyczność pieczęci – wykład na ten temat wygłosił Leszek Koźmiński ze Szkoły Policji w Pile i Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

do góry