Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa z cyklu „Warszawska jesień archiwalna” – „Warszawa ma wiele twarzy” – Warszawa, 20–21 listopada 2014

  • zdjęcie 1
    zdjęcie 1

Instytut Historyczny UniwersytetuWarszawskiego, Instytut Pamięci Narodowej, Naczelna Dyrekcja ArchiwówPaństwowych oraz Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie zapraszają na konferencję z cyklu Warszawska jesieńarchiwalna – Warszawa ma wiele twarzy,która odbędzie się 20–21 listopada 2014 r. wWarszawie, w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia im. Janusza Kurtyki, przy ul. Marszałkowskiej 21/25.

Do wygłoszenia referatów zaprosiliśmy archiwistów, historyków, historykówliteratury, kulturoznawców, socjologów oraz przedstawicieli innych dyscyplin,którzy interesują się zagadnieniami związanymi z Warszawą.

Warszawa na przestrzeni ostatnichdwustu lat podlegała rekonstrukcjom i dekonstrukcjom, traciła ciągłość ewolucjii zmieniała swoje oblicze, zachowując jednak tradycje ośrodka instytucjinaukowych,  kulturalnych i charakterośrodka administracyjnego. 

Dynamika przemian Warszawy,naznaczona wielokrotnym zrywaniemkontynuacji rozwoju oraz współistnienie i wzajemne uzupełnianie się kontrastówkulturowych, społecznych, ekonomicznych są zjawiskami, które konferencjapodejmuje w kontekście problematyki zachowania pamięci, a także współczesnej dyskusjioraz badań tradycji i tożsamości miejsca oraz jego mieszkańców. 

Kierując zaproszenie do udziału wkonferencji do historyków i archiwistów,varsavianistów i twórców portali gromadzących materiały do historii Warszawy,muzealników i konserwatorów oraz archiwów społecznych i instytucji kultury,gromadzących w swoich zbiorach i kolekcjach materiały do dziejów miasta,organizatorzy mają nadzieję, że konferencja pozwoli na zarysowanieróżnorodności miejsca i jego charakteru rozproszonej w obrazie, dźwięku i dokumencie, które składająsię na mozaikę  zmian i kontynuacjitradycji życia miejskiego, jego społeczeństwa, instytucji, obyczaju i kultury.

Program konferencji w załączniku.

Osoba iadres do korespondencji: 
Anna Gruszczyńska
PolskaAkademia Nauk Archiwum w Warszawie
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

warszawa. konferencja@gmail.com

do góry