Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Europa pod nadzorem. Zbiory audiowizualne komunistycznych służb specjalnych / Europe under surveillance. The audiovisual collections of Communist security services – Warszawa, 27 października 2014

Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej 27 października 2014 r., w ustanowiony przez UNESCO Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego, już po raz szósty zorganizowało w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia" w Warszawie doroczną konferencję archiwalną poświęconą dokumentacji nieaktowej. Tegoroczna konferencja, zatytułowana „Europa pod nadzorem. Zbiory audiowizualne komunistycznych  służb specjalnych" miała charakter międzynarodowy. Referaty przedstawili reprezentanci Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji oraz instytucji zrzeszonych w Europejskiej Sieci Instytucji Archiwalnych Zajmujących się Aktami Tajnych Służb z Polski, Niemiec, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Czech. Wzorem lat ubiegłych konferencję objął honorowym patronatem Polski Komitet do spraw UNESCO. Na przyszły rok planowane jest wydanie materiałów z konferencji (Radosław Morawski).

PROGRAM KONFERENCJI

Powitanie uczestników konferencji
dr Łukasz Kamiński –Prezes IPN
prof. dr hab. AndrzejRottermund – Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO

Prowadzenie konferencji dr hab. JacekSawicki – kierownik Sekcji Opracowywania Dokumentacji Audiowizualnej BUiADIPN

  • Polska/Poland (IPN), dr hab. Jacek Sawicki: Zbiory audiowizualne IPN / The AudiovisualCollections of IPN
  • Bułgaria/Bulgaria(COMDOS),Boris Mihaylov: Zbiory Audiowizualne COMDOS/ The Audiovisual Collections of COMDOS
  • Czechy /Czech Republic (UStr), prof. PhDr. Jitka Bilková: Filmy instruktażowe ipromocyjne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w zbiorach Archiwum SłużbSpecjalnych / Instructional and Promotional Films of the Ministry of Interiorin the Collections of the Security Services Archive
  • Gruzja /Georgia (MIA Archive), prof. Vladimer Luarsabishvili: Zbioryaudiowizualne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji / The AudiovisualCollections of MIA Archive
  • Litwa/Lithuania (LYA), Ovidijus Lēveris:Zbiory audiowizualne Litewskiego Archiwum Akt Specjalnych./ The Audiovisual Collections of LithuanianSpecial Archives.
  • Niemcy /Germany (BStU), Jens Niederhut: Zapisy audiowizualneMinisterstwa Bezpieczeństwa Państwowego NRD / The Audiovisual Records of theMinistry of State Security of the GDR
  • Rumunia /Romania (CNSAS), dr Florian Bichir: Rumuńska Bezpieka iRumuńska Opozycja / Romanian Security and Romanian opposition
  • Słowacja /Slovakia (UPN), Slavomir Zrebný: Archiwalne zbiory audiowizualne Instytutu PamięciNarodu/ Audiovisual Archival Collections of NMI
  • Węgry/Hungary (ABTL), Cseh Gergő Bendegúz:Audiowizualne świadectwa działań socjalistycznych organów bezpieczeństwapaństwa. Jak chronić iujawniać zdjęcia, filmy i nagrania magnetyczne? / Audiovisual testimony of thesocialist state security activities. How to save and reveal photos, motionpictures and tape recordings?

Dyskusja

radoslaw.morawski@ipn.gov.pl
Radosław Morawski
ul. Kłobucka 21, Budynek B pok. 057
02-699 Warszawa
tel. 022 5818913

Foto: Piotr Życieński

do góry