Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Profesor Tomasz Strzembosz – Człowiek, Uczony, Obywatel” – Warszawa, 11 września 2014

InstytutPamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Fundacja im. Tomasza Strzembosza zorganizowały konferencję naukową zatytułowaną „Profesor Tomasz Strzembosz – Człowiek, Uczony, Obywatel".

Spotkanie odbyło się 11 września 2014 r. w Centrum EdukacyjnymIPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia", Warszawa, ul. Marszałkowska21/25.

PROGRAM

10.00–10.15 – otwarcie konferencji –Prezes IPN dr Łukasz Kamiński, Maciej Strzembosz

10.15–12.15 – część I
prowadzenie – dr hab. PiotrNiwiński, prof. UG

  • Biografia prof. dr. hab. Tomasza Strzembosza – dr Adam F. Baran
  • Szare Szeregi w badaniach prof. Tomasza Strzembosza – prof. dr hab. Grzegorz Nowik
  • Wspomnienie(-a?) – Tomaszowe harcerstwo –  prof. dr hab. Adam Strzembosz, hm. Krzysztof  Stanowski
  • dyskusja

12.15–12.30 – przerwa kawowa

12.30–14.30 – część II
prowadzenie – dr Irena Kozimala

  • Armia Krajowa w badaniach prof. Tomasza Strzembosza –  dr Janusz Marszalec
  • Zaangażowanie obywatelskie prof. Tomasza Strzembosza – dr hab. Grzegorz Motyka, prof. ISP PAN
  • Wspomnienie(-a?) – Tomasz Strzembosz jako profesor KUL –  dr Jarosław Kopiński
  • dyskusja

14.30–15.30 – przerwa

15.30–16.00 – część III
prowadzenie – dr Sławomir Poleszak

  • Okupacja sowiecka ziem polskich 1939–1941 w badaniach prof. Tomasza Strzembosza – dr hab. Rafał Wnuk, prof. KUL

16.00–17.00 – dyskusja panelowa –Czy (za-)istniała szkoła historyczna Tomasza Strzembosza?

Uczestnicy: prof. dr hab. WojciechMaterski, prof. dr hab. Andrzej Paczkowski, prof. dr hab. Wojciech Roszkowski,prof. dr hab. Tomasz Szarota, dr hab. Marek Wierzbicki, prof. KUL (prowadzenie)

17.00–17.30 – wspomnienie – TomaszStrzembosz profesorem w Instytucie Historii PAN oraz Instytucie StudiówPolitycznych PAN

Uczestnicy: dr Sławomir Poleszak(prowadzący), prof. dr hab. Tomasz Szarota, prof. dr hab. Edmund Wnuk-Lipiński

17.30–18.00 – dyskusja

18.00–18.30 – przerwa kawowa

18.30–20.00 – Finał VI edycjiKonkursu o Nagrodę im. prof. Tomasza Strzembosza

do góry