Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

25 lat wolności. Konferencja naukowa „Krok ku wolności – wybory czerwcowe 1989 rok” – Poznań, 9–10 czerwca 2014

  

Marszałek WojewództwaWielkopolskiego
Rektor UAM w Poznaniu
Dyrektor Oddziału IPNPoznaniu
Dyrektor ArchiwumPaństwowego w Poznaniu

zapraszają nakonferencję naukową

Krok ku wolności – wybory czerwcowe 1989 rok

Poznań, 9 – 10 czerwca 2014 r.
Collegium Historicum UAM (ul. Św. Marcin 78)
Aula im. Prof.Henryka Łowmiańskiego

Konferencja pod honorowym patronatem: Rektora UAM prof. dr.hab. Bronisława Marciniaka, Prezesa IPN dr Łukasza Kamińskiego, NaczelnegoDyrektora Archiwów Państwowych dr. hab. Władysława Stępniaka

PROGRAM

Dzień I

10.00

Powitanie przybyłych przez Rektora UAM, MarszałkaWojewództwa Wielkopolskiego, Dyrektora Oddziału IPN w Poznaniu, DyrektoraArchiwum Państwowego w Poznaniu, Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZSolidarność.

10.30 – 12.30

 1. prof. dr hab. Jerzy Eisler IPN, PAN – Polska 1989. Na drodze do przełomu
 2. Piotr Ceremuszkin ITAR TASS – Zmiany społeczno-polityczne zachodzące w Polsce w drugiej połowie lat osiemdziesiątych z radzieckiej perspektywy
 3. dr János Tischler WIK – Wpływ sytuacji w Polsce na przemiany społeczno-polityczne dokonujące się na Węgrzech w 1989 r.
 4. dr Joanna Szalacha-Jarmużek WSB w Toruniu – Czy wybory 4 czerwca zwiększyły podmiotowość społeczeństwa polskiego? Polska transformacja ustrojowa w perspektywie procesów globalizacyjnych.

Dyskusja

12.30 – 13.30 Przerwaw obradach

13.30 – 15. 00

 1. Prof. dr hab. Stanisław Jankowiak UAM – Znaczenie wyborów 4 czerwca 1989 r. dla zmian ustrojowych w Polsce
 2. dr Paweł Stachowiak UAM –  Rola Kościoła katolickiego w procesie przygotowań obrad Okrągłego Stołu i wyborów czerwcowych (1988-89)
 3. dr hab. Konrad Białecki IPN, UAM – Organizacje katolików świeckich wobec przełomu politycznego końca lat osiemdziesiątych
 4. dr Rafał Reczek IPN – Reakcje lokalnych władz i społeczeństwa Wielkopolski na rozwój wydarzeń w 1989 r.

Dyskusja

15. 30 – 15. 50 Przerwa na kawę

15.50 – 18.00
Panel dyskusyjny „Dylematyopozycji politycznej w 1989 r."
Uczestnicy: Kornel Morawiecki,Maciej Musiał, Lech Dymarski, Olgierd Baehr, Leonard Szymański.
Prowadzący: prof. UAM dr hab.Krzysztof Brzechczyn, dr hab. Konrad Białecki

Dyskusja

Zakończenie pierwszegodnia konferencji

Dzień II

10. 00 – 12. 00

 1. prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas – Rezultaty transformacji systemowej w Polsce w świetle społecznych oczekiwań
 2. prof. UAM dr hab. Krzysztof Podemski –  Społeczeństwo polskie ostatniego XXV-lecia – perspektywa socjologa
 3. prof. dr hab. Stefan Kowal UAM – Dwadzieścia pięć lat transformacji gospodarczej – przemiany ku nowoczesności czy nadrabianie zapóźnień
 4. prof. UAM dr hab. Roman Macyra – Utracone marzenia – urojone nadzieje

Dyskusja

12.00 – 12.15  Przerwa na kawę

12.15 – 14.00

 1. dr Adam Cherek ECS – Przyczyna zwycięstwa? Historia plakatów wyborczych Komitetu Obywatelskiego „Solidarność" z Lechem Wałęsą
 2. mgr Henryk Krystek APP – Archiwa a gospodarka wolnorynkowa – czyli jak utrwalić nową rzeczywistość
 3. mgr Tomasz Ceglarz IPN – Rok 1989 w zasobach archiwalnych poznańskiego oddziału IPN
 4. mgr Rafał Kościański IPN – Niszczenie dokumentów Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Poznaniu w latach 1989–1990

Dyskusja

Zakończenie konferencji.

Zapraszamy!

do góry