Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „Czerwiec ’89 – początkiem drogi do wolności” – Przemyśl, 4–5 czerwca 2014

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie oraz PaństwowaWyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu zapraszają na konferencję Czerwiec '89 – początkiem drogi do wolności,która odbędzie się w dniach 4–5 czerwca w Przemyślu (Państwowa WyższaSzkoła Wschodnioeuropejska, ul. Tymona Terleckiego 6).   

Programkonferencji:

4 CZERWCA2014 r. (środa)

Prowadzący obrady – doc. dr Władysław Strutyński (Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza)

 • 9:00 Przywitanie gości i otwarcie konferencji przez prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Knapika, JM Rektora PWSW w Przemyślu
 • 9:10  prof. dr hab. Andrzej Chwalba (UJ w Krakowie, PWSW w Przemyślu)
  Polska1981–1989: monopol władzy komunistycznej czy dwuwładza?
 • 9:30  prof. dr hab. Jan Draus
  Rok 1989. Zmierzchkomunizmu w Polsce i w państwach Europy środkowo-wschodniej
 • 9:50  dr Grzegorz Waligóra (IPN Oddział we Wrocławiu)
  SolidarnośćWalcząca wobec Okrągłego Stołu i wyborów czerwcowych
 • 10:10 Przerwa
 • 10:40  dr Dariusz Iwaneczko (IPN Oddział w Rzeszowie)
  Wybory czerwcowe1989 - ostatni akt komunizmu, pierwszy akt wolności
 • 11:00  dr Jan Musiał (PWSW w Przemyślu)
  Sprawy kresowe przez pryzmatKomisji do Spraw Łączności z Polakami za Granicą
 • 11:20  dr Ewa Leniart (IPN Oddział w Rzeszowie)
  Podstawyprawne wyborów 1989 roku
 • 11:40 dr Mariusz Krzysztofiński (IPN Oddział w Rzeszowie)
  Abp IgnacyTokarczuk wobec wydarzeń 1989 roku
 • 12:00 Dyskusja

5 CZERWCA 2014 r. (czwartek)

Prowadzącyobrady – dr Dariusz Iwaneczko (IPN Oddział w Rzeszowie)

 • 10:00  dr Irena Kozimala (PWSW w Przemyślu)
  Wokółform oporu społecznego w PRL
 • 10:20  dr Sławomir Solecki (PWSW w Przemyślu)
  Dziedzictwo„Solidarności" w świadomości współczesnego społeczeństwa polskiego
 • 10:40  doc. dr Władysław Strutyński i doc. dr Ludmiła Strutyńska-Struk, (CzerniowieckiUniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza)
  Elity państwowe w Polsce wwarunkach transformacji społecznej: odpowiedzialność polityczna oraz moralno-etycznezobowiązania
 • 11:00  Ewelina Kasperska (PWSW w Przemyślu)
  Od cenzury do wolności słowa.Język w polityce przed i po 1989 rokiem
 • 11:20  Przerwa
 • 11:50  doc. dr Wasyl Karpo (Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. JurijaFedkowycza)
  Procesy transformacji w Polsce po 1989 roku
 • 1 2:10  Jacek Błoński (Muzeum Narodowe ZiemiPrzemyskiej)
  Powstanie i pierwszy okres działalności Komitetu Obywatelskiego„Solidarność" w Przemyślu
 • 12:30  Waldemar Wiglusz (Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu)
  Wybory'89 w województwie przemyskim od środka
 • 12:50  Artur Brożyniak (IPN Oddział w Rzeszowie)
  Inwigilacja przez SBKomitetu Obywatelskiego „Solidarność" w województwieprzemyskim
 • 13:10  Dyskusja

Serdecznie zapraszamy.

do góry