Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Polskie Państwo Podziemne na Kielecczyźnie, colloquium I, 70. rocznica udanego zamachu na agenta Gestapo Franciszka Witka vel Franza Wittka” – Kielce, 29 maja 2014

 • Prof. UJK Lidia Michalska-Bracha otworzyła obrady (foto Marek Jedynak)
 • Audytorium (foto Marek Jedynak)

Instytut Historii Uniwersytetu JanaKochanowskiego w Kielcach, Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcachoraz Zarząd Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Kielcachzapraszają 29 maja 2014 r. na konferencję naukową

Polskie Państwo Podziemne na Kielecczyźnie,
colloquium I,
70. rocznicaudanego zamachu na agenta GestapoFranciszka Witka vel Franza Wittka
.

Organizatorzy:
Instytut Historii Uniwersytetu JanaKochanowskiego w Kielcach
Delegatura Instytutu PamięciNarodowej w Kielcach
Zarząd Okręgu Światowego ZwiązkuŻołnierzy Armii Krajowej w Kielcach

Komitet naukowy konferencji:
prof. zw. dr hab. Adam Massalski (IH UJK w Kielcach)
dr hab. Jerzy Gapys (IH UJK w Kielcach) – przewodniczący komitetu
dr Marek Jedynak (Delegatura IPN wKielcach) – sekretarz naukowy

Patronat honorowy nad konferencją objęli:
Wojewoda Świętokrzyski
Marszałek WojewództwaŚwiętokrzyskiego
Prezydent Miasta Kielc
Starosta Kielecki

Patronat medialny nad konferencją objęły:
Echo Dnia
Gazeta Wyborcza Kielce
Radio Em Kielce
Radio Kielce
Telewizja Świętokrzyska
TVP Kielce

Miejsce obrad:
Aula w Rektoracie Uniwersytetu JanaKochanowskiego w Kielcach, ul. Stefana Żeromskiego 5 (parter).

Termin konferencji: 29 maja 2014 r.

PROGRAM

 • 9.15 – prof. zw. dr hab. Marek Przeniosło (IH UJK w Kielcach) – otwarcie obrad
 • 9.30 – dr hab. Jerzy Gapys (IH UJK w Kielcach) – Współpraca czy strategia przystosowawcza? Ziemiaństwo wobec niemieckiej polityki współpracy w dystrykcie radomskim 1939–1945
 • 9.55 – dr Sebastian Piątkowski (Delegatura IPN w Radomiu) – Metody pracy agenturalnej w Komendzie Policji Porządkowej w Radomiu w latach 1939–1945
 • 10.20 – dr Marek Jedynak (Delegatura IPN w Kielcach) – Franciszek Witek vel Franz Wittek – agent Gestapo nr 97 ps. „Kowalski"
 • 10.45 – przerwa kawowa
 • 11.15 – mgr Ewa Kołomańska (Muzeum Wsi Kieleckiej – Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie) – Przebieg zamachu na Franza Wittka w dniu 15 czerwca 1944 r.
 • 11.40 – dr Tomasz Domański (Delegatura IPN w Kielcach) – Wywiad AK obwodu jędrzejowskiego przez sądem Polski Ludowej. Casus Eugeniusza Adamczyka
 • 12.05 – dr Krzysztof A. Tochman (Oddział IPN w Rzeszowie) – Ppor. cz.w. Kazimierz Smolak „Nurek" – kurier do Delegatury Rządu
 • 12.30 – dyskusja i wnioski
 • 13.00 – dr hab. Jerzy Gapys (IH UJK w Kielcach) – podsumowanie konferencji i zamknięcie obrad
do góry