Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Przestępczość funkcjonariuszy MBP i MSW” – Szczecin, 21–22 maja 2014

InstytutPamięci Narodowej Oddział w Szczecinie zaprasza do udziału w konferencjinaukowej

Przestępczość funkcjonariuszy MBP i MSW

Szczecin,21–22 maja 2014 r.
Instytut Pamięci Narodowej, ul. P. Skargi 14

wramach cyklu

Komunistyczny aparat bezpieczeństwa wPolsce w latach 1944–1990

Cykl konferencji „Komunistycznyaparat bezpieczeństwa w Polsce w latach 1944–1990" zakłada możliwość prezentacjibadań w zakresie organizacji i działalności cywilnych oraz wojskowych strukturbezpieki w Polsce. Każda z konferencji zostanie poświęcona odrębnemu zagadnieniu,które dotychczas nie doczekało się szerszego odzwierciedlenia w historiografii.Spotkania mają stanowić forum wymiany doświadczeń historyków i archiwistów zróżnych ośrodków badawczych w kraju, zaś referaty zostaną opublikowane wmonograficznych tomach studiów.

Tematem pierwszej konferencji jest „Przestępczość funkcjonariuszy MBP iMSW".

Kontakt z organizatorami: Paweł Skubisz– pawel.skubisz@ipn.gov.pl,tel. 91 312 94 00, tel. kom. 600 835 160.

Miejsce: Instytut Pamięci Narodowej, Szczecin, ul. P. Skargi 14

do góry