Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Przymusowe osiedlenie Cyganów w Polsce. Pół wieku po zakazie wędrówki 1964–2014” – Gorzów Wlkp., 31 marca 2014

Ogólnopolska konferencja naukowa  

Przymusowe osiedlenie Cyganów w Polsce. Pół wieku po zakazie wędrówki1964–2014


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowaim. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Fryderyka Chopina 52, budynek 5
aulabudynku dydaktycznego
31 marca 2014 r.

PROGRAM KONFERENCJI

Część I

 • 10.00–10.20
  Otwarcie konferencji i powitanieuczestników – Władze Uczelni, Dyrektor ACBE, Dyrektor IPN Oddział w Szczecinie,Pełnomocnik Wojewody Lubuskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych, PrezesStowarzyszenia Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Papuszy w GorzowieWielkopolskim
 • 10.20–11.00
  Projekcja  filmu „Zanim opadną liście", reż. W. Ślesicki. Wprowadzeniew tematykę – Iwona Bartnicka (Kierownik Działu Filmu MOS w GorzowieWielkopolskim)
 • 11.00–11.10
  Aktualna sytuacja Romów w Polsce – Józef Różański (DyrektorDepartamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych wMinisterstwie Administracji i Cyfryzacji)
 • 11.10–11.20
  Chronologia akcji osiedleńczej – dr Piotr Krzyżanowski (ACBE PWSZ im.Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)
 • 11.20–11.40
  Działalność organów porządkowych Polski Ludowej wobec ludności romskiej– prof. dr hab. Jarosław Syrnyk ( Instytut Pamięci Narodowej Oddział weWrocławiu, Uniwersytet Wrocławski)
 • 11.45–12.00 Przerwa kawowa

Część II

Prowadzenie– doc. dr Beata Orłowska (Dyrektor ACBE PWSZ im. Jakuba z Paradyża w GorzowieWielkopolskim)

 • 12.00–12.10
  Wprowadzenie w tematykę – prof. drhab. Janusz Faryś (Uniwersytet Szczeciński)
 • 12.10–12.25
  Polityczny ogrodnik i jego ofiary. W 50 rocznicę przymusowegoosiedlenia Romów – prof. dr hab. Przemysław Rotengruber (Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • 12.25–12.40
  Romska trauma sprzed 50 lat. Refleksje antropologa – prof. dr hab.Marian Grzegorz Gerlich (Uniwersytet Wrocławski)
 • 12.40–12.55
   Od wędrówki do osiedlenia i emigracji. Relacja uczestnika wydarzeń– Masio Sylwester Kwiek (Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Papuszy w Gorzowie Wielkopolskim)
 • 12.55–13.10 Gorzowscy Cyganie w dokumentach Archiwum Państwowego w GorzowieWielkopolskim – dr hab. Dariusz Rymar (Dyrektor Archiwum Państwowego wGorzowie Wielkopolskim)
 • 13.10–13.25 Dyskusja
 • 13.25–13.30 Podsumowanie – prof. dr hab.Janusz Faryś (Uniwersytet Szczeciński)
 • 13.30–13.45 Przerwa kawowa

Część III

 • 13.45–14.45
  Projekcja  filmu „Choć raz zobacz, jak się kręcą tylnekoła wozu", reż. P. Wójcik. Wprowadzeniew tematykę filmu – Iwona Bartnicka (Kierownik Działu Filmu MOS w GorzowieWielkopolskim)
 • 14.45–15.15
  Rozmowa z Edwardem Dębickim – prowadzenieprof. dr hab. Wojciech Burszta  (SzkołaWyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Zakład Badań Narodowościowych PAN wPoznaniu)
 • 15.15–15.25
  Zakończenie konferencji,podziękowanie doc. dr B. Orłowska Dyrektor ACBE PWSZ im. Jakuba z Paradyża wGorzowie Wielkopolskim
 • 15.25 Poczęstunek

Organizatorzy:
AkademickieCentrum Badań Euroregionalnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba zParadyża w Gorzowie Wielkopolskim
InstytutPamięci Narodowej Oddział w Szczecinie

Partnerzy:
LubuskiUrząd Wojewódzki
ArchiwumPaństwowe w Gorzowie Wielkopolskim
MiejskiOśrodek Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim
StowarzyszenieTwórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Papuszy w Gorzowie Wielkopolskim

Patronat Medialny:
pamięć.pl
TVPGorzów Wielkopolski
PolskieRadio Zachód

do góry