Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Zakres i formy pomocy udzielanej Żydom w Europie Środkowo-Wschodniej okupowanej przez III Rzeszę” – Rzeszów, 24 marca 2014

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJANAUKOWA

Sprawiedliwiwśród Narodów Świata. Zakres i formy pomocy udzielanej Żydom
w EuropieŚrodkowo-Wschodniej okupowanej przez III Rzeszę

Righteous among the Nations. The scope and forms of helping Jews
in theMiddle-East Europe occupied by the Third Reich

Rzeszów, 24 marca 2014 r.

UrządMarszałkowski Województwa Podkarpackiego – Sala Audytoryjna (al. ŁukaszaCieplińskiego 4)

Organizatorzy:Zarząd Województwa Podkarpackiego, Instytut Pamięci Narodowej Oddział wRzeszowie, Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Państwowa WyższaSzkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu oraz Muzeum – Zamek w Łańcucie

Honorowypatronat nad konferencją objęli: Marszałek Województwa Podkarpackiego WładysławOrtyl oraz Biskup Rzeszowski Jan Wątroba.

PROGRAM

8.30 – 8.45  Otwarcie konferencji

8.45 – 10.05

 • Prof. Yaroslaw Hrycak (Lwów) Motywypomocy udzielanej Żydom w okresie Holocaustu
 • PhD Ihor Szczupak (Dnepropetrovsk)Regional, Religious and Socialaspects of the phenomenon of Righteous among the Nations in Ukraine
 • Dr PeterBorza (Preszów) Spravodliví medzi národmi z územia Slovenskej a Českej republiky 
 • Prof. ThDr Jan Šafin (Preszów) Unknown Slovak´s Schindler.Father Vasilij Ptaščuk

10.05 – 10.40  Przerwa

 • Prof. Antonio Faur(Oradea) RomaniansWho Helped Save Some Jews from Hungary and Northern Transylvania (1944) butHave Not Been Awarded the Title The Righteous Among the Nations
 • Prof. Daciana Erzse, Prof. Antonio Faur (Oradea) TheIdentification of More than 120 Polish Jews who Fraudulently Crossed the Borderfrom Hungary into Romania (in 1944)
 • Mgr Marta Ansilewska (Berlin) Between 3 and 844 − what does the number of Righteous tell us aboutaiding Jews in the Baltic countries during the WWII?
 • Dr Fediniec Csilla (Budapeszt) Jews in Carpathian Ruthenia inthe transition from the Hungarian to the Soviet regime (1944–1945)

12.00 – 12.30  Dyskusja

12.30 – 14.00  Przerwa

14.00 – 15.40

 • Prof. Wacław Wierzbieniec (Rzeszów – Jarosław)Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy ratowania Żydów na ziemiachpolskich podczas II wojny światowej
 • Dr Hania M.Fedorowicz (Salzburg) Ratowani i ratujący z kresów wschodnich IIRzeczypospolitej. Na przykładzie Pani Amalii Sandberg z Zaleszczyk
 • Dr Aleksandra Namysło (Katowice) Polacyzamordowani za pomoc niesioną Żydom na ziemiach wcielonych do III Rzeszy
 • Dr Mateusz Szpytma (Kraków) Rodzina Ulmówsymbolem Polaków zamordowanych za pomoc udzielaną Żydom
 • Dr Elżbieta Rączy (Rzeszów) Założeniamerytoryczne Muzeum im. Rodziny Ulmów w Markowej

15.40 – 16.00  Dyskusja i zakończenie konferencji

Serdecznie zapraszamy.

do góry