Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Powiat Ciechanów w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych” – Ciechanów, 9 stycznia 2014

 • Doc. dr Leszek Zyner, rektor PWSZ w Ciechanowie otwiera obrady
 • Wystąpienie dr. Mariusza Bechty
 • Senator RP Jan Maria Jackowski dziękuje Instytutowi Pamięci Narodowej za działalność edukacyjną na północnym Mazowszu
 • Dr Krzysztof Kacprzak
 • Konferencję prowadził dr Kazimierz Krajewski

W czwartek, 9 stycznia 2014 r.,w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ul. Gabriela Narutowicza 9 w Ciechanowie odbyła się konferencja naukowa „Powiat Ciechanów w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych", zorganizowana przez  Odział IPN w Warszawie i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Ciechanowie.

Sesję otworzył doc. dr LeszekZyner, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, a poprowadziłdr Kazimierz Krajewski, kierownik Referatu Badań Naukowych Oddziałowego BiuraEdukacji Publicznej IPN w Warszawie.

Spotkanie poświęcone byłosowietyzacji mazowieckiej prowincji na przykładzie powiatu ciechanowskiego.Okazało się ciekawym ujęciem (z zakresu mikrohistorii) tego kluczowego etapubudowania PRL. Prelegenci poruszali lepiej lub nadal niewystarczająco przebadanezagadnienia walki zbrojnej społeczeństwa polskiego z komunistami, istnieniaobozu filtracyjnego NKWD w Ciechanowie i wywózek Polaków w głąb ZSRS w 1945 r.,inwigilacji Kościoła katolickiego przez funkcjonariuszy miejscowego PUBP ipróby oszacowania strat osobowych miejscowej ludności, poniesionych w rezultacieterroru reżimu w latach 1945–56.

Konferencja była efektemkolejnego etapu badań historii regionalnej Mazowsza i Podlasia, jakich podjęlisię historycy z Oddziału IPN w Warszawie we współpracy z lokalnymi badaczami,pasjonatami i świadkami wydarzeń. OBEP IPN w Warszawie pracuje nad opracowaniemlosów wszystkich powiatów obszaru Mazowsza i Podlasia w pierwszym, tzw.stalinowskim okresie rządów PPR-PZPR. Badania zostaną zamknięte w serii tomów„Mazowsze i Podlasie w ogniu 1944–1956".Do tej pory opracowane zostały powiaty: Sokołów Podlaski, Pułtusk, Ostrołęka,Siedlce.

PROGRAM

 • 10.00 – 10.10
  Otwarcie i prowadzeniekonferencji doc. dr Leszek Zygner (rektor PWSZ) i dr Tomasz Łabuszewski(naczelnik OBEP IPN w Warszawie)
 • 10.10–10.30
  Podziemie niepodległościowe wpowiecie ciechanowskim po 1944 r. – dr Krzysztof Kacprzak
 • 10.30–10.50
  Działalność operacyjnaPowiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Ciechanowie – dr Tomasz Łabuszewski
 • 10.50–11.10
  Obóz NKWD w Ciechanowie – stanbadań – Jacek Pawłowicz
 • 11.10–11.30
  Kościół katolicki w pierwszejdekadzie rządów komunistycznych w powiecie ciechanowskim – dr Leszek Zygner.

11.30–11.50  Przerwa

 • 11.50–12.10
  Działalność PSL w powiecieciechanowskim – dr Mariusz Żuławnik
 • 12.10–12.30
  Działalność PPR-PZPR wpowiecie ciechanowskim – dr Waldemar Brenda
 • 12.30–12.50
  Powiatowy UrządBezpieczeństwa Publicznego w Ciechanowie 1945–1956 (ludzie i struktury) – dr MariuszBechta
 • 12.50–13.10
  Lista strat osobowych powiatuciechanowskiego w latach 1944–1956 – dr Kazimierz Krajewski
 • 13.10–13.30
  Dyskusja
 • 13.35 
  Otwarcie wystawy „W objęciach Wielkiego Brata. Sowieci w Polsce 1944–1993", przygotowanejprzez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.
do góry