Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa pt. „Kazimierz Zakrzewski. Historia i polityka” – Łódź, 15 listopada 2013

  • 15 listopada br. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ przy ul. Rogowskiej 26 w Łodzi odbyła się konferencja naukowa pt. „Kazimierz Zakrzewski. Historia i polityka
  • Od lewej: Marta Biedrawa (sekretarz konferencji), prof. dr hab. Małgorzata Dąbrowska (IH UŁ), prof. dr hab. Przemysław Waingertner (IH UŁ)
  • Prof. dr hab. Antoni Różalski, prorektor UŁ ds. nauki UŁ, prof. dr hab. Małgorzata Dąbrowska (Katedra Historii Średniowiecznej UŁ), organizatorka konferencji
  • DSC_0128.JPG
  • DSC_0135.JPG
15 listopada br. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ przy ul. Rogowskiej 26 w Łodzi odbyła się konferencja naukowa pt. „Kazimierz Zakrzewski. Historia i polityka".

Organizatorami konferencji są Katedra Historii Średniowiecznej oraz Katedra Historii Polski Najnowszej UŁ. Partnerami przedsięwzięcia są Muzeum Historii Polski, Polskie Towarzystwo Historyczne, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Instytut Pamięci Narodowej.

PROGRAM


10.00   Otwarcie konferencji 

10.15   Małgorzata Dąbrowska (UŁ)  Zagajenie
Halina Evert-Kappesowa – uczennica Haleckiego i Zakrzewskiego

10.30   Marek Kornat (IH PAN)
 Ustroje totalistyczne w spojrzeniu Kazimierza Zakrzewskiego

11.00   Maciej Janik (UJ)
Fizyka i historia. W kręgu rodzinnym Kazimierza Zakrzewskiego

11.30   Lidia Korczak (UJ)
Stanisław Zakrzewski. Człowiek i jego dzieło

Dyskusja

Przerwa kawowa

12.15   Marcin Pawlak (UMK)
Kazimierz Zakrzewski badacz antyku

12.45   Michał Kozłowski ( KUL)
Kazimierz Zakrzewski na tle badaczy starożytności okresu międzywojennego

13.15   Jan Prostko-Prostyński  (UAM)
Upadek świata antycznego i początki Bizancjum w badaniach Kazimierza Zakrzewskiego

13.45   Maciej Salamon  (UJ)
Kazimierza Zakrzewskiego wizja średniowiecznego Bizancjum

Dyskusja

14.30 – 15.30  Obiad

 15.30  Grzegorz Mazur (UJ)
Kazimierz Zakrzewski na lwowskiej scenie politycznej

 16.00  Tadeusz P. Rutkowski (UW)
Kazimierz Zakrzewski na Uniwersytecie Warszawskim

16.30   Grzegorz Zackiewicz (UwB)
Przełomowe momenty w biografii Zakrzewskiego

17.00   Rafał Chwedoruk (UW)
 Francuscy ideowi mistrzowie Zakrzewskiego: Sorel, Berth, Valois

17.30   Przemysław Waingertner (UŁ)
Syndykalne państwo wytwórców" . Analiza koncepcji ustrojowych Kazimierza Zakrzewskiego

Dyskusja

Przerwa kawowa

18.15   Tomasz Romanowicz (UŁ)
Kazimierz Zakrzewski i Związek Związków Zawodowych

18.45   Przemysław Wywiał ( AP, Kraków)
Kazimierz Zakrzewski  w czasie II wojny światowej           

19.15   Maria Nartonowicz-Kot (UŁ) Podsumowanie
Słowo o Zakrzewskim jako działaczu polityczno- społecznym             

Dyskusja

Foto: Marzena Kumosińska

do góry