Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Arcybiskupi poznańscy doby PRL”. Sesja naukowa „Arcypasterz czasów przełomu Arcybiskup Jerzy Stroba 1919–1999” – Poznań 30 listopada 2013

W dniu 30 listopada 2013 r. podhonorowym patronatem metropolity poznańskiego abp. Stanisława Gądeckiego odbyłasię konferencja naukowa „Arcypasterz czasów przełomu. Arcybiskup Jerzy Stroba1919–1999",zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu we współpracyz Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu i Muzeum Archidiecezjalnym. Była totrzecia konferencja z cyklu „Arcybiskupi poznańscy doby PRL".

Spotkanie rozpoczęła alokucjaabp. Stanisława Gądeckiego, który powitał wszystkich przybyłych (ok. 100 osób),a następnie podziękował organizatorom cyklu „Arcybiskupi poznańscy doby PRL".Krótko przypomniał także główne zasługi Jerzego Stroby dla archidiecezjipoznańskiej.

Następnie głos zabrał dyrektorpoznańskiego oddziału IPN dr Rafał Reczek, przypominając m.in. poprzedniekonferencje z cyklu przywołanego przez abp. Gądeckiego. W trakcie jego wystąpieniapracownicy poznańskiego oddziału IPN rozdali obecnym katalog ubiegłorocznejwystawy poświęconej Antoniemu Baraniakowi, zawierający dodatkowo film i audycjęradiową, poświęcone zmarłemu w 1977 r. Arcybiskupowi.

Kolejne wystąpienia byłypoświęcone bezpośrednio życiu i działalności abp. Jerzego Stroby.

  1. ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor – „Młodość i okres śląski"
  2. ks. mgr Robert Włodkowski – „Posługa biskupia w Gorzowie i Szczecinie"
  3. ks. bp dr Zdzisław Fortuniak – „Arcybiskup Metropolita Poznański – wybrane zagadnienia"
  4. prof. dr hab. Hanna Suchocka – „Od Komisji Wspólnej do konkordatu"
  5. dr hab. Konrad Białecki – „Relacje abp. Jerzego Stroby z miejscowymi władzami partyjno-państwowymi oraz NSZZ „Solidarność"
  6. ks. abp dr Damian Zimoń – „Moje wspomnienie o Arcybiskupie"

Konferencja, odbywająca się wzabytkowym gmachu Muzeum Archidiecezjalnego, spotkała się z dużymzainteresowaniem zarówno mieszkańców Poznania (ok. 100 uczestników), jak i zestrony mediów. 

Patronat medialny:

   

Tegoroczna sesja stanowi fragment Centralnego Projektu Badawczego IPN „Władzewobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce w latach 1944–1989".

do góry