Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sympozjum naukowe „Audiowizualne archiwa XXI wieku” z okazji Światowego Dnia Dziedzictwa Audiowizualnego – Poznań, 27 listopada 2013

  • Prof. Skotarczak mówiła o materiałach audiowizualnych jako materiale badawczym dla historyka

W dniu 27 listopada 2013 r. w salikonferencyjnej w Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN Ośrodek Nauki w Poznaniuprzy ul. Wieniawskiego 17/19 odbyło się sympozjumnaukowe Audiowizualne archiwa XXI wieku z okazji ŚwiatowegoDnia Dziedzictwa Audiowizualnego.

Konferencja została zorganizowana przezInstytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu wspólnie z Archiwum Państwowym wPoznaniu, Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu i Polską Akademią Nauk Archiwumw Warszawie – Oddziałem w Poznaniu z okazji Światowego Dnia DziedzictwaAudiowizualnego, zatwierdzonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych doSpraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) na Konferencji Generalnej w 2005 r.

Wśródautorów referatów znaleźli się przedstawiciele środowiska akademickiego UAM wPoznaniu i UMK w Toruniu, pracownicy archiwów w Poznaniu (Archiwum Państwowego,Archiwum Archidiecezjalnego, Instytutu Pamięci Narodowej) instytucjicentralnych (Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Narodowego ArchiwumCyfrowego, Instytutu Pamięci Narodowej) oraz przedstawiciele instytucjikulturalnych (Biblioteka Kórnicka, Wydawnictwo Miejskie) i  świata mediów (Radio Merkury, TVP Poznań).

Wszyscy prelegenci w sposób atrakcyjny i zajmującyprzedstawili własne spostrzeżenia, podzielili się doświadczeniami z zakresudigitalizacji zbiorów oraz ich upowszechniania. Rozszerzone wersje referatówzostaną opublikowane w materiałach pokonferencyjnych.

Patronat medialny:

 

Patronat technologiczny:

 

Transmisję i rejestrację wydarzenia zrealizowało Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, jest ona dostępna w Internecie dzięki wykorzystaniu infrastruktury Platformy Naukowej Interaktywnej Telewizji HD w sieci PIONIER (Platon TV)

"http://tv.pionier.net.pl/Player.aspx?mode=live&id=289&reserve=296&lang=pl&autoplay=false"

Święto Światowego Dnia Dziedzictwa Audiowizualnegozostało zatwierdzone przez Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty,Nauki i Kultury (UNESCO) na Konferencji Generalnej w 2005 r. i jest w zasadzieobchodzone corocznie 27 października. Dzień obchodów nawiązuje do zaleceńUNESCO z 27 października 1980 r. dotyczących ochrony i zachowania ruchomychobrazów. Zgodnie z intencją pomysłodawców, celem obchodów jest „uświadomieniespołeczeństwa, iż audiowizualizacja takich dokumentów, jak filmy, programyradiowe i telewizyjne, nagrania audio oraz video, zawierających dokumentalnezapisy wydarzeń z XX i XXI wieku odwołuje się bezpośrednio do oka i ucha, dowykształconych i niepiśmiennych ludzi, przekraczając tym samym granice języka ikultury". Dokumenty audiowizualne zmieniły społeczeństwo, stając się stałym iważnym uzupełnieniem tradycyjnego dokumentu, który należy chronić przed utratąjako integralną część tożsamości narodowej. UNESCO po raz pierwszy obchodyŚwiatowego Dnia Dziedzictwa Audiowizualnego zorganizowało w 2007 r. Polskaprzystąpiła do obchodów w 2008 r. Z tej okazji IPN zorganizował konferencjępoświęconą roli fotografii w nowoczesnym archiwum.

do góry