Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Fonoteka w Cyfrowym Archiwum” – Warszawa, 28 października 2013

KONFERENCJA NAUKOWA

 „FONOTEKA W CYFROWYM ARCHIWUM"

zorganizowana w ramach obchodów Światowego Dnia Dziedzictwa Audiowizualnego
objęta honorowym patronatem Polskiego Komitetu do spraw UNESCO

28 października 2013 r.

„Przystanek Historia" Centrum Edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej im. JanuszaKurtyki Warszawa, ul. Marszałkowska 21/25

Organizator: Instytut Pamięci Narodowej – Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów

Program konferencji

10.00–10.15 – Powitanie uczestników konferencji:

dr Łukasz Kamiński – Prezes IPN

prof. dr hab. Andrzej Rottermund – Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO

Prowadzenie konferencji dr hab. Jacek Sawicki kierownik Sekcji Opracowywania Dokumentacji Audiowizualnej BUiAD IPN, prof. KUL

I. Archiwa dźwiękowe – archiwalia i opracowanie

10.15–10.40 – „Materiały dźwiękowe w archiwum IPN" – dr hab. Jacek Sawicki – BUiAD IPN

10.40–11.05 – „System ZoSIA jako narzędzie opisów nagrań dźwiękowych" – dr Wojciech Woźniak, Katarzyna Plewka – Narodowe Archiwum Cyfrowe

11.05–11.30 – „Archiwum Cyfrowe – czyli nowoczesne archiwum Polskiego Radia S.A. w dobie przemian" – Waldemar Listowski Archiwum Polskiego Radia

11.30–11.55 „Fonoskopia jako narzędzie w opracowaniu materiałów dźwiękowych" Aleksander Kowalczyk – Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne

11.55–12.20 – „Materiały dźwiękowe w archiwum Senatu" Robert Kubaś – Archiwum Senatu

12.20–13.15 – Przerwa obiadowa

II. Archiwa Historii Mówionej

13.15–13.40 – „Od kasety magnetofonowej do karty pamięci." – Maciej Melon – ArchiwumHistorii Mówionej Fundacji Ośrodka KARTA.

13.40–14.05 –  „Metody publikacji i udostępniania materiałów Archiwum Historii Mówionej" – Jan Radziukiewicz, Anna Sztyk – Muzeum Powstania Warszawskiego.

14.05–14.30 – „Nie tylko dźwięk". Notacje w archiwum cyfrowym – Rafał Pękała – BEP IPN

14.30–15.00 – Dyskusja

Foto: Piotr Życieński

do góry