Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „Wojewódzki aparat bezpieczeństwa w Krakowie w latach 1945–1956” – Kraków, 24 października 2013

 • Od lewej: dr Maciej Zakrzewski i dr Wojciech Frazik

Instytut Pamięci NarodowejOddział w Krakowie zorganizował konferencję

„Wojewódzki aparat bezpieczeństwa wKrakowie w latach 1945–1956"

24 października 2013 r.(czwartek),
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie,
ul. Rajska 1, s. 315 (III piętro).

Otwarcie sesji godz. 10.00 – dr Marek Lasota (dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej wKrakowie)

część I godz. 10.15–11.45 (prowadzenie dr hab. Filip Musiał)

 • dr Joanna Lubecka (OIPN w Krakowie/Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera),
  WUBP/WUdsBP w Krakowiewobec zbrodniarzy nazistowskich, folksdojczów oraz mniejszości niemieckiej
 • dr Wojciech Frazik (OIPN w Krakowie), Wydział III WUBP/WUdsBP w Krakowie i jego działalność wobec politycznego podziemia narodowego i sanacyjnego
 • dr Michał Wenklar (OIPN w Krakowie/Akademia Ignatianum w Krakowie), WUBP/WUdsBP w Krakowie wobec podziemia zbrojnego
 • Elżbieta Pietrzyk (OIPN w Krakowie), WUBP/WUdsBP w Krakowie a gospodarka
 • Martyna Grądzka (OIPN w Krakowie), WUBP/WUdsBP w Krakowie wobec mniejszości żydowskiej
 • Rafał Sularz (OIPN w Krakowie), Organizacja WUBP w Krakowie w latach 1945-1948

przerwa 11.45–12.00

część II 12.00–13.30  (prowadzenie dr Michał Wenklar)

 • dr Monika Komaniecka (OIPN w Krakowie), Piony pomocnicze WUBP/WUdsBP w Krakowie
 • ks. dr Przemysław Mardyła, Wydział V WUBP w Krakowie i jego działalność wobec administracji, oświaty, kultury, środowisk młodzieżowych
 • dr Mateusz Szpytma (OIPN w Krakowie), WUBP/WUdsBP w Krakowie wobec ruchu ludowego
 • dr Teodor Gąsiorowski (OIPN w Krakowie), WUBP/WUdsBP w Krakowie wobec socjalistów
 • Roman Graczyk (OIPN w Krakowie), WUBP/WUdsBP w Krakowie wobec chadeków
 • dr hab. Filip Musiał (OIPN w Krakowie/Akademia Ignatianum w Krakowie), WUBP/WUdsBP w Krakowie wobec Kościołów i związków wyznaniowych

przerwa 13.30–14.00

część III 14.00–15.15  (prowadzenie dr Wojciech Frazik)

 • Aleksandra Żurawik (OIPN w Krakowie), Pion śledczy WUBP/WUdsBP w Krakowie
 • dr Maciej Zakrzewski (OIPN w Krakowie/Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Areszty i więzieniaWUBP/WUdsBP w Krakowie
 • Roksana Szczypta-Szczęch (OIPN w Krakowie), Struktury PPR/PZPR w WUBP/WUdsBP w Krakowie
 • Sebastian Drabik (OIPN w Krakowie), Relacje między wojewódzkimi władzami PPR/PZPR a szefostwem WUBP/WUdsBP w Krakowie
 • prok. Marek Kowalcze (OIPN w Krakowie), Śledztwa w sprawie zbrodni popełnionych przez funkcjonariuszy WUBP/WUdsBP w Krakowie prowadzone w OIPN w Krakowie

dyskusja15.15–15.45

do góry