Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Doktor Zbigniew Solak (1953–2004) a wzajemne poznanie Polski i Litwy. Życie i problematyka badawcza krakowskiego uczonego” – Kraków, 24 października 2013

Instytutu Historii PAN, OddziałInstytutu Pamięci Narodowej w Krakowie oraz Instytut Historii Litwy w Wilniezapraszają na Międzynarodowąkonferencję naukową pt.

Doktor Zbigniew Solak (1953–2004) a wzajemne poznanie Polski i Litwy.
Życie i problematyka badawcza krakowskiego uczonego

24 października 2013 r.,
MałaAula PAU, Kraków, ul. Sławkowska 17.

Program konferencji

9.45 – otwarcie konferencji
 
dr hab. Stefan Gąsiorowski, prof. PAN, koordynator konferencji z Instytutu Historii PAN
dr Rimantas Miknys, dyrektor Instytutu Historii Litwy w Wilnie
dr Marek Lasota, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie

 • 10.00 – dr hab. Stefan Gąsiorowski, prof. PAN, Zbigniew Solak (1953–2004). Życie i dzieło.Wprowadzenie do sesji
 • 10.20 – dr Vytautas Berenis, Mikołaj Akielewicz (1829–1887) i jego koncepcja federalistyczna po 1863 roku
 • 10.40 – mgr Marian Zaczyński, Niedoszły Prezydent RP? Marian Zdziechowski – Józef Piłsudski
 • 11.00 – dr Vytautas Jogėla, Postać Józefa Piłsudskiego jako powód poznania Zbigniewa Solaka

11.20 – dyskusja
11.30 – przerwa na kawę

 • 12.00 – dr Arvydas Pacevičius, Rola źródeł w powstaniu pracy naukowej: na przykładzie dzieł Zbigniewa Solaka
 • 12.20 – dr hab. Henryk Głębocki, Struktury opozycji demokratycznej w Krakowie w latach 70. i 80. XX wieku
 • 12.40 – prof. dr hab. Ryszard Terlecki, Działalność Zbigniewa Solaka w opozycji antykomunistycznej w latach 70. i 80. XX wieku
 • 13.00 – dr Vladas Sirutavičius, „Solidarność", „Sąjūdis" a sprawy polsko-litewskie na początku lat 90. XX wieku

 13.20 – dyskusja
13.30–15.30 – przerwa na lunch

 • 15.30 – mgr Elżbieta Ostrowska, Doktor Zbigniew Solak – archiwista, dysydent, człowiek (1953–2004)
 • 15.50 – dr hab. Stefan Gąsiorowski, prof. PAN, Dr Zbigniew Solak bibliograf
 • 16.10 – prof. dr hab. Ewa Danowska, prof. UJK, Związki dr. Zbigniewa Solaka z Biblioteką Naukową PAU i PAN
 • 16.25 – dr Rimantas Miknys, Sprawa wydania "Dziennika" Michała Romera: sukcesy
  i porażki?

16.45 – dyskusja
16.55 – przerwa na kawę

 • 17.25 – prof. dr hab. Janusz Cisek, Wspomnienie o Zbyszku Solaku
 • 17.40 – mgr Jacek A. Kabata, Wspomnienie o Zbyszku Solaku
 • 17.55  dr hab. Jan Jurkiewicz, prof. UAM, Wspomnienie o Zbyszku Solaku

18.05 – dyskusja
18.20 – zamknięcie konferencji

do góry