Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „W kierunku społeczeństwa alternatywnego. Myśl społeczno-polityczna i działalność Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego 1983-1990” – Gdańsk, 17–18 października 2013

W ramach Centralnego Projektu Badawczego Opozycja w Polsce 1976–1989. Encyklopedia Solidarności Europejskie Centrum Solidarności, Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Poznaniu i Gdańsku, Parlament Studentów Uniwersytetu Gdańskiego, Rada Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego, Region Gdański NSZZ „Solidarność" oraz Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają w dniach 17–18 października 2013 r. do udziału w konferencji naukowej „W kierunku społeczeństwa alternatywnego. Myśl społeczno-polityczna i działalność Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego 1983–1990". Patronat nad konferencją sprawuje Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Gdańskiego Prof. Bernard Lammek.

W związku z konferencją przygotowano reprint pisma Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego „Homek": „Homek" 1983–1990. Pismo RSA, red. Grzegorz Berendt, K. Brzechczyn, Zbigniew Stybel, Janusz Waluszko, Gdańsk 2013. 

Program konferencji:

17 października 2013

9:30: Otwarcie konferencji
 
Sesja 1:  Wokół myśli społeczno-politycznej Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego

 • 10:00–10:20: Prof. Romuald Piekarski (Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego), Wybory etyczno-moralne uczestników RSA
 • 10:20–10:40: Dr Radosław Antonów (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego), Myśl polityczna i prawna uczestników Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego
 • 10:40–11:00: Dr Przemysław Pluciński (Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza), Poglądy gospodarcze środowiska Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego. Przyczynek

11:00–11:20: PRZERWA

 • 11:20–11:40: Dr Juliusz Iwanicki (Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza), Religijność – moralność – obyczajowość w  myśli uczestników Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego
 • 11:40–12:00: Grzegorz Tomczak (Poznań), Koncepcja oporu społecznego w myśli politycznej Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego
 • 12:00–12:20: Dominik Bień (Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego), Leszek Nowak a Ruch Społeczeństwa Alternatywnego. Wzajemne interakcje i inspiracje.  Komunikat z badań

 12:20–13:00: DYSKUSJA

Sesja 2: Wokół zbiorowego portretu uczestników Ruchu. Próba charakterystyki

 • 15:00–15:20: Dr Konrad Knoch (Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego/ Europejskie Centrum Solidarności), Publicystyka Homka w latach 1983–1990
 • 15:20–15:40: Dr Agnieszka Kula (Instytut Filologii Polskiej  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza), Język publikacji (prasa i ulotki) Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego
 • 15:40–16:00: Dr Monika Grzelka (Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza), O stylu „Homka"

16:00–16:20: PRZERWA  

 • 16:20–16:40: Agnieszka Kaźmierczak (Instytut Kulturoznawstwa  Uniwersytetu  Marii Curie Skłodowskiej), Zarys zbiorowego portretu psychologicznego autorów Homka w latach 1983 – 1990 
 • 16:40–17:00: Tomasz Borewicz (Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu  Wrocławskiego), Polski anarchista jako trickster czasu PRL-u

17:00–18:00: DYSKUSJA

18 października 2013

Sesja 3. Miejsce RSA na mapie opozycji politycznej Trójmiasta i Polski

 • 9:00–9:20: Prof. Krzysztof Brzechczyn (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu/ Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza), Działalność Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego w świetle dokumentów Służby Bezpieczeństwa (SOR Alternatywa)
 • 9:20–9:40: Dr Jarosław Wąsowicz (Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej), Ruch Społeczeństwa Alternatywnego RSA na tle młodzieżowych organizacji niezależnych w Trójmieście po stanie wojennym
 • 9:40–10:00: Prof. Marek Wierzbicki (Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Lublinie/ Wydział Nauk Społecznych KUL), Ruch Społeczeństwa Alternatywnego na tle innych ugrupowań młodzieżowej opozycji politycznej w PRL lat osiemdziesiątych
 • 10:00–10:20: Andrzej Czyżewski, dr Tomasz Toborek (obaj Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Łodzi), Absurd absurdem zwyciężaj – Galeria Działań Maniakalnych w łódzkiej rzeczywistości schyłkowego PRL

10:20–11:00 DYSKUSJA

11:00–11:20 PRZERWA

 • 11:20–11:40: Przemysław Zwiernik (Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Poznaniu), Czy istniała grupa Ruch Społeczeństwa Alternatywnego w Poznaniu? Próba odpowiedzi w świetle dokumentów SB i relacji działaczy podziemia
 • 11:40–12:00: Dr Radosław Skrycki (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego), Działalność Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego i początki anarchizmu w Szczecinie 
 • 12:00–12:20: Michał Przyborowski (Szczecin), Ruch Społeczeństwa Alternatywnego w Warszawie i jego działalność

12:20–13:00: DYSKUSJA

14:30–16:30: Dyskusja panelowa: Ruch Społeczeństwa Alternatywnego we wspomnieniach uczestników

Miejsce obrad: Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny, ul. Wita Stwosza 55, Aula 1.43

Organizatorzy:
Europejskie Centrum Solidarności  
Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Poznaniu
Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku
Parlament Studentów Uniwersytetu Gdańskiego
Rada Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego
Region Gdański NSZZ „Solidarność"
Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego

Partnerzy:
Fundacja Alumno
Naukowe Koło Historyków Uniwersytetu Gdańskiego
Teatr Wybrzeże

Patronat medialny:
„Gazeta Uniwersytecka"

Komitet Naukowo-Organizacyjny
Dominik Bień (Rada Doktorantów UG/WNS UG)
Prof. Grzegorz Berendt (IPN Gdańsk/IH UG)
Prof. Krzysztof Brzechczyn (IPN Poznań/IF UAM)
Krzysztof Dośla (Przewodniczący Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność")
Dr hab. Arnold Kłonczyński (Wydział Historyczny UG)
Przemysław Ruchlewski (ECS)
Zbigniew Stybel (Komitet Organizacyjny 30-lecia RSA)

do góry