Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Wołyń 1943 r.” – Wrocław, 24 czerwca 2013

 • Wystąpnienie dr. hab. prof. UWr Grzegorza Hryciuka
 • Zaproszenie Wołyń 1943.jpg
 • Konferencja „Wołyń 1943 r.” odbyła się w Audytorium Instytutu Historycznego UWr
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Suleja przedstawił wykład inaugurujący konferencję
 • Wystąpienie Marka Mutora – dyrektora Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”, który współorganizował konferencję

W dniu 24czerwca br. w audytorium Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego odbyłasię konferencja naukowa „Wołyń 1943 r.”, poświęcona wydarzeniom wołyńskim.

Organizatoramisesji były: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, InstytutHistoryczny Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”.

Celem konferencji,zorganizowanej w 70. rocznicę zbrodni wołyńskiej, było podsumowaniedotychczasowego dorobku historiografii polskiej, ukraińskiej oraz niemieckiejna temat tragicznych wydarzeń z 1943 roku. W sesji wzięli udział przedewszystkim historycy, którzy koncentrują swoje badania wokół problematykirelacji polsko-ukraińskich, jak profesorowie Grzegorz Motyka, Grzegorz Hryciuk czyteż Jan Kęsik. Dorobek historiografii ukraińskiej przedstawił dr AndriyPortnov. Dr. hab. Małgorzata Ruchniewicz naświetliła spojrzenie niemieckichhistoryków na sprawę mordów wołyńskich i postawy niemieckiej administracjiokupacyjnej na Ukrainie w 1943 r. Pracownicy Oddziałowego Biura Udostępniania iArchiwizacji Dokumentów IPN we Wrocławiu – Monika Polakowska i Robert Bednarzzreferowali zawartość zasobu archiwalnego IPN w oddziale we Wrocławiu pod kątemdokumentacji »ukraińskiej«. Został także odczytany referat, przygotowany przezprokuratora Piotra Zająca z Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwkoNarodowi Polskiemu w Lublinie, o działalności pionu śledczego IPN w sprawiezbrodni wołyńskiej.

PROGRAM OBRAD

 • prof. dr hab. Włodzimierz Suleja (dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu) – wystąpienie inaugurujące konferencję.
 • dr hab. prof. UWr Jan Kęsik (Uniwersytet Wrocławski)
  Polityka narodowościowa w województwie wołyńskim w okresie międzywojennym, a losy miejscowej ludności w latach II wojny światowej
 • prof. dr hab. prof. UWr Grzegorz Hryciuk (Uniwersytet Wrocławski)
  Stosunki polsko-ukraińskie pod okupacją sowiecką (1939–1941). Stan badań
 • dr hab. Grzegorz Motyka (Instytut Studiów Politycznych PAN/Rada IPN)
  Wołyń ’43 w perspektywie historyków polskich. Stan badań.
 • dr Andrij Portnov (Dniepropietrowsk/Ukraina)
  Wołyń ’43 w perspektywie historyków ukraińskich. Stan badań
 • dr hab. Małgorzata Ruchniewicz (Uniwersytet Wrocławski)
  Piśmiennictwo historyczne w Niemczech o Wołyniu 1943 r.
 • Monika Polakowska, Robert Bednarz (Oddział IPN we Wrocławiu)
  Zasób „ukraiński” w archiwum IPN we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Rościsław Żerelik (dyrektor Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego) – wystąpienie podsumowujące konferencję
do góry