Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Represje komunistyczne wobec oficerów Armii Krajowej Okręgu Łódź »Barka«” – Łódź, 10 czerwca 2013

  • Od lewej: dr Tomasz Toborek (IPN), Paweł Wąs (Klub Historyczny im. gen. „Grota” w Piotrkowie), Paulina Szymaniak (IPN), mjr Zbysław Raczkiewicz (ŚZŻAK), Aleksandra Leśna (IPN), mjr Stanisław Pasikowski (ŚZŻAK)
  • Dr Jan S. Ciechanowski, kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
  • Mjr Zbysław Raczkiewicz, prezes ZO Łódź Światowego Związku Żołnierzy AK

 

W dniu 10 czerwca 2013 r. staraniem Instytutu Historii Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej odbyła się w Łodzi konferencja naukowa pt. „Represje komunistyczne wobec oficerów Armii Krajowej Okręgu Łódź »Barka«”.

Wzięli w niej udział pracownicy Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi. Z referatem pt. Okręg Łódź Armii Krajowej „Barka” – zarys historii wystąpił dr Tomasz Toborek, kierownik Referatu Badań Naukowych Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej. Wystąpienie pt. Major Bolesław Jabłoński „Bill” – cichociemny, szef wywiadu Okręgu Łódź AK przedstawiła Aleksandra Leśna, pracownik Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów. Paulina Szymaniak, pracownik Referatu Organizacyjnego, przedstawiła referat pt. Oficerowie służby kwatermistrzowskiej łódzkiego okręgu AK – mjr Bronisław Szczechura „Zimny” „Żółtek”, mjr Józef Łubnicki „Wojna” oraz ppor. Bolesław Janowski „Bolek”. Z wystąpieniem pt. Podporucznik Adolf Netzel „Snowacz” – szef wywiadu Inspektoratu łódzkiego AK i Ruchu Oporu Armii Krajowej przybył Krzysztof Tylski, pracownik Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów.

Konferencja odbyła się w sali konferencyjnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi (ul. Gdańska 100/102).

Foto: Marzena Kumosińska, Dariusz Rogut

 

do góry