Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Z dziejów Bodzentyna w okresie II wojny światowej. W 70. rocznicę pacyfikacji 1943-2013” – Bodzentyn, 1 czerwca 2013

1 czerwca 2013 r. w Bodzentynie odbędzie się konferencja poświęcona dziejom miasta i okolic „Z dziejów Bodzentyna w okresie II wojny światowej. W 70. rocznicę pacyfikacji 1943–2013”, zorganizowana przez Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie, Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Delegaturę IPN w Kielcach. Patronat medialny nad konferencją objął Magazyn Historyczny „Mówią wieki”.

Konferencja odbędzie się w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Bodzentynie, Rynek Górny 11.

PROGRAM

10.00–10.30
Otwarcie obrad i powitanie Gości:
Stanisław Marek Krak – Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn
Przedmowa:
Prof. dr hab. Marek Przeniosło – Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą UJK
Prof. UJK dr hab. Lidia Michalska-Bracha – Prodziekan Wydziału Humanistycznego UJK

10.30–11.30

  • Prof. dr hab. Mieczysław Markowski (IH UJK) – Bodzentyn w przededniu wybuchu II wojny światowej
  • Dr hab. Jerzy Gapys (IH UJK) – Działalność delegatury RGO w Bodzentynie w latach 1940–1945
  • Dr Tomasz Domański (IPN) – Pozaetatowa placówka policji niemieckiej w Bodzentynie w okresie II wojny światowej
11.30–11.50 przerwa

11.50–12.50

  • Prof. UJK dr hab. Ryszard Gryz (IH UJK) – Z dziejów parafii Bodzentyn w latach okupacji hitlerowskiej
  • Dr Marek Jedynak (IPN) – Mieszkańcy gminy Bodzentyn w oddziałach partyzanckich Armii Krajowej „Ponurego” i „Nurta”
  • Dr Tomasz Domański (IPN) – Niemieckie akcje represyjne w gminie Bodzentyn
12.50–13.10 przerwa

13.10–14.10

  • Stefan Rachtan (Bodzentyn) – Szkolnictwo w Bodzentynie w okresie okupacji ze szczególnym uwzględnieniem tajnego nauczania
  • Maria Domańska-Nogajczyk (UJK) – Pacyfikacja Bodzentyna w świadomości i pamięci mieszkańców
  • Ewa Kołomańska (Muzeum Wsi Kieleckiej) – Pamięci ofiar… Pomniki, tablice i inne formy pamięci o ofiarach II wojny światowej na terenie miasta i gminy Bodzentyn

14.10–15.00 dyskusja

  • Podsumowanie i zamknięcie obrad 

 

 

do góry