Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Dokumentacja elektroniczna i udostępnianie materiałów archiwalnych w Internecie” – Warszawa, 22–23 maja 2013

W dniach 22–23 maja odbędzie się w Warszawie XIII Międzynarodowa Konferencja Archiwów Państw Europy Środkowo-Wschodniej z cyklu Colloquia Jerzy Skowronek dedicata. W tym roku tematem konferencji będzie „Dokumentacja elektroniczna i udostępnianie materiałów archiwalnych w Internecie”. Oprócz tematyki stricte archiwalnej, dyskusja obejmie także zagadnienia informatyzacji i tzw. cyfryzacji państwa. Współorganizatorami konferencji są Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz Instytut Pamięci Narodowej. Spotkania zainicjował na początku lat 90. tragicznie zmarły szef polskich archiwów państwowych prof. Jerzy Skowronek. Wznowiono je w zeszłym roku.

 

PROGRAM OBRAD

22 maja 2013 (środa)

 

8.309.00   Rejestracja

9.009.30   Uroczystość otwarcia

9.3011.00   I SESJA: Zapewnienie integralności, autentyczności, poufności i dostępności dokumentacji elektronicznej w długim czasie

 • Zarządzanie i przechowywanie dokumentów elektronicznych: doświadczenia Łotwy – Liga Vibure, Gatis Karlsons, Aleksejs Starikovs, Łotwa
 • Przechowywanie dokumentów elektronicznych w długim czasie i ich udostępnianie poprzez dedykowany system informatyczny w archiwach litewskich – Danutė Kontrimavičienė, Litwa
 • BASYS – Informatyczny system bazodanowy Archiwum Federalnego do opisu, zarządzania i prezentacji metadanych i archiwów cyfrowych – Bettina Martin-Weber, Niemcy
 • Od MoReq do MoReq2010 – Hubert Wajs, Polska

Dyskusja

11.0011.30   Przerwa na kawę

11.3013.00   I SESJA: Zapewnienie integralności, autentyczności, poufności i dostępności dokumentacji elektronicznej w długim czasie – kontynuacja

 • Technologie przechowywania  dokumentów elektronicznych w długim czasie i dostęp do nich w archiwach Ukrainy – Jurij Kowtaniuk, Ukraina
 • Aktualne problemy przechowywania dokumentów archiwalnych w środowisku informacyjnym e-administracji – Abduszukur Abdullajew, Uzbekistan
 • Elektroniczny obieg dokumentów w państwowych organach władzy Republiki Białorusi oraz przechowywanie dokumentów elektronicznych: problemy i perspektywy – Tatiana Stolina, Białoruś
 • Problemy wykorzystywania systemów zarządzania zasobami informacyjnymi (ECM) w polskiej administracji publicznej – Małgorzata Wnuk, Polska

Dyskusja

13.0014.00   Obiad

14.0015.45   II SESJA: Zmiany w sposobie dokumentowania działalności administracji
publicznej w środowisku cyfrowym

 • Archiwa wobec e-urzędów – Ewa Perłakowska, Polska
 • Dokumenty elektroniczne i administracja publiczna: model współpracy w społeczeństwie informacyjnym – Eleni Mamma, Grecja
 • Zanim stanie się e-Państwo 2.0 – od zwykłego obiegu dokumentów do wyrafinowanych e-usług – Kazimierz Schmidt, Polska
 • Państwo 2.0 wybrane problemy na styku prawa i technologii – Maciej Groń, Polska

Dyskusja

15.4516.15   Przerwa na kawę

16.1517.30   III SESJA: Archiwalizacja Internetu a archiwa

 • Przechowywanie stron internetowych w długim czasie: studium przypadku, Słowenia – Tatjana Hajtnik, Judita Mesarič, Słowenia
 • Zdalny dostęp do materiałów archiwalnych – doświadczenia i perspektywy – Wojciech Woźniak, Polska

Dyskusja i podsumowanie dnia

 

23 maja 2013 (czwartek)

 

9.0011.00   IV SESJA: Nowoczesne technologie a nowe możliwości udostępniania materiałów archiwalnych powstałych w postaci tradycyjnej i elektronicznej – część I

 • Zintegrowany system dostępu on-line do tradycyjnych i elektronicznych dokumentów archiwalnych w Estonii – Lauri Leht, Estonia
 • Weduty w archiwach czeskich i słowackich –  aplikacja internetowa – Michal Wanner, Czechy
 • Chorwackie dziedzictwo archiwalne on-line – integracja ewidencji i usług w narodowym systemie informacji archiwalnej – Vlatka Lemić, Chorwacja
 • Projekty digitalizacyjne Państwowej Agencji ds. Archiwów – Maria Popkowaczewa-Terziewa, Bułgaria
 • Poprawa dostępu do dokumentów archiwalnych – Zwiad Melkadze, Gruzja

Dyskusja

11.0011.30   Przerwa na kawę

11.3013.00   IV SESJA: Nowoczesne technologie a nowe możliwości udostępniania materiałów archiwalnych powstałych w postaci tradycyjnej i elektronicznej – część II

 • Zdalny dostęp do archiwów: jak sprostać wyzwaniom współczesności – Wiaczesław Nasewicz, Białoruś
 • Ukraińska praktyka udostępniania dokumentów archiwalnych wytworzonych w formie tradycyjnej i elektronicznej – Ołeksandr Garanin, Ukraina
 • Program informatyzacji Federalnej Agencji ds. Archiwów a problemy digitalizacji dokumentów archiwalnych – Julia Jumaszewa, Rosja
 • Nowoczesne technologie informacyjne do prezentacji dokumentów archiwalnych w Internecie (doświadczenia archiwów federalnych Rosji) – Natalia Gliszczyńskaja, Rosja

Dyskusja

13.0014.00   Obiad

14.0015.45   IV SESJA: Nowoczesne technologie a nowe możliwości udostępniania materiałów archiwalnych powstałych w postaci tradycyjnej i elektronicznej – część III

 • Dostęp do dokumentów archiwalnych wytworzonych w formie tradycyjnej i elektronicznej – Pavel Kugler, Czechy
 • Elektroniczny system udostępniania dokumentów z zasobu Instytutu Pamięci Narodowej – Rafał Leśkiewicz, Polska
 • Elektroniczne bazy danych SB. Zapisy z dziennika doświadczeń projektu implementacji danych – Mariusz Kwaśniak, Polska
 • O co naprawdę chodzi? Cyfrowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – Andrzej Pieczunko, Polska

Dyskusja

15.4516.15  Przerwa na kawę

16.1518.00  IV SESJA: Nowoczesne technologie a nowe możliwości udostępniania materiałów archiwalnych powstałych w postaci tradycyjnej i elektronicznej – część IV

 • Archiwa bliżej obywateli. Doświadczenia programu PARES, Hiszpański Portal Archiwalny – Alfonso Sánchez Mairena, Hiszpania
 • Współpracujcie! – Rozwój zasobów cyfrowych z perspektywy użytkownika – Outi Hupaniittu, Finlandia

Dyskusja

Podsumowanie i zamknięcie konferencji

do góry