Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Klęski elementarne na ziemiach polskich i ich skutki gospodarcze i społeczne” – konferencja naukowa w ramach Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą – Stary Gierałtów, 17–19 maja 2013

W dniach 17–19 maja w Starym Gierałtowie w ramach VIII edycji Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą. odbędzie się konferencja naukowa „Klęski elementarne na ziemiach polskich i ich skutki gospodarcze i społeczne”. Jej organizatorami są: Zakład Historii Gospodarczej, Demografii i Statystyki Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego; Katedra Historii Gospodarczej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; Oddział Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu.

W otwarciu konferencji wezmą udział przedstawiciele władz obu uczelni oraz – reprezentujący Oddział IPN we Wrocławiu – prof. Włodzimierz Suleja.

W konferencji wezmą udział historycy z Instytutu Pamięci Narodowej:

  • Dr Daniel Koreś (Oddział IPN Wrocław) – „Udział wojska w walce ze skutkami powodzi w Małopolsce w 1934 roku”
  • Dr Tomasz Gałwiaczek (Oddział IPN Wrocław) – „Psychiczne skutki wojny wśród dzieci młodzieży w świetle polskiego piśmiennictwa medycznego z lat 1945–1956”
  • Bartosz Kruk (Oddział IPN Wrocław) – „»Pamiętam był ogromny mróz...«. Zimowe zmagania Polskich Kolei Państwowych po II wojnie światowej”

Wzorem poprzedniego roku organizatorzy planują wydanie materiałów pokonferencyjnych, w opracowaniu których wezmą udział historycy z wrocławskiego oddziału IPN.

Konferencja organizowana wspólnie z Uniwersytetem Wrocławskim jest owocem współpracy pomiędzy Uniwersytetem a Oddziałem IPN we Wrocławiu, która trwa na mocy podpisanego kilka lat temu porozumienia.

do góry