Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja popularnonaukowa „Mniejszości narodowe na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym” – Opole, 7 maja 2013

  • Mniejszości narodowe na Górnym Śląsku.JPG

Dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu Urszula Zajączkowska oraz Dyrektor Generalny Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej Rafał Bartek zapraszają na konferencję naukową pt:.„Mniejszości narodowe na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym”, która odbędzie się 7 maja 2013 r., o godz. 10.00 w siedzibie Muzeum Śląska Opolskiego  w Opolu (wejście od ulicy Muzealnej). Organizatorami konferencji są: Muzeum Śląska Opolskiego, Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Uniwersytet Opolski. Konferencja została zorganizowana przy współpracy z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

PROGRAM

godz. 10.00 – 10.15 Otwarcie konferencji:

Urszula Zajączkowska (Dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego)

Rafał Bartek (Dyrektor Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej)

godz.10.15 – 11.45 CZĘŚĆ I – REJENCJA OPOLSKA

Moderacja dr Adriana Dawid (Uniwersytet Opolski)

  • prof. dr hab. Marek Masnyk (Uniwersytet Opolski), Polska mniejszość narodowa na Śląsku Opolskim w świadomości narodowo - politycznej mieszkańców Rzeczypospolitej
  • dr Maciej Borkowski (PIN/Instytut Śląski w Opolu), Żydzi w Opolu w latach 1918-1938: od bycia elitą do początków zagłady
  • dr Piotr Pałys (Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie „Pro Lusatia”), Czesi w rejencji opolskiej w okresie międzywojennym

  • DYSKUSJA

godz. 11.45-12.15 Przerwa

godz. 12.15 – 13.45 CZĘŚĆ II – WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Moderacja Sebastian Rosenbaum (OBEP Katowice)

  •  prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek (Uniwersytet Śląski w Katowicach/Instytut Badań Regionalnych w Katowicach), Niemcy w województwie śląskim 1922–1939
  • dr Aleksandra Namysło (OBEP Katowice), Żydzi w województwie śląskim 1922–1939
  •  dr hab. Krzysztof Nowak (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Problemy narodowościowe na Zaolziu 1938–1939

  • DYSKUSJA
do góry