Nawigacja

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

I konferencja naukowa „Pamięć i Polityka Historyczna”: „Pamięć o walce z totalitaryzmem i zniewoleniem. Między martyrologią a triumfalizmem” – Toruń, 18 kwietnia 2013

18 kwietnia br. (czwartek) w Toruniu odbędzie się I konferencja naukowa z cyklu „Pamięć i Polityka Historyczna”, zatytułowana „Pamięć o walce z totalitaryzmem i zniewoleniem. Między martyrologią a triumfalizmem”. Początek spotkania (dwugodzinnych obrad plenarnych) zaplanowano na godz. 12.00 w Collegium Maximum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (plac Rapackiego 1), natomiast obrady panelowe (cztery tematyczne, które odbywać się będą równolegle, w godz. 13.30–15.30) będą miały miejsce w Hotelu Gotyk, przy ul. Piekary 30.

Celem konferencji jest zainicjowanie dyskusji umiejscowionej w jednym z najistotniejszych w ostatnich latach obszarów nauk społecznych. Tematyka polityki historycznej zajmuje szczególną pozycję, zarówno w naukowym dyskursie międzynarodowym, jak i w praktyce politycznej. Poruszana będzie przede wszystkim problematyka pamięci o walce o wolność w obliczu totalitaryzmów i dyktatur oraz zagadnienia związane z indywidualnymi, rodzinnymi i lokalnymi aspektami pamięci. Drugi nurt istotny dla rozważań stanowi kwestia praktycznego wykorzystywania narzędzia, jakim jest polityka historyczna.

 

Wśród zaplanowanych trzydziestu referatów znajdą się także trzy wygłoszone przez historyków z IPN. Dr Łukasz Michalski (Biuro Edukacji Publicznej IPN) wystąpi z referatem pt. Edukacja historyczna jako element polityki historycznej Państwa Polskiego w części obrad plenarnych. W jednym z paneli wystąpią także dr hab. Jacek Sawicki (pion archiwalny Centrali IPN w Warszawie) z referatem pt. Pamięć i polityka historyczna na przykładzie walki z legendą powstania warszawskiego (1945-1989) oraz dr Tomasz Ceran (pion edukacyjno-naukowy gdańskiego oddziału IPN, Delegatura w Bydgoszczy), który z kolei wygłosi referat pt. Konflikt pamięci i historii na podstawie szacowanej liczby ofiar terroru niemieckiego na Pomorzu Gdańskim. Ponadto moderatorami dwóch paneli tematycznych będą dr hab. Grzegorz Berendt (naczelnik pionu edukacyjno-naukowego gdańskiego oddziału IPN) oraz dr Marek Szymaniak (kierujący pracami pionu edukacyjno-naukowego gdańskiego oddziału IPN w Delegaturze w Bydgoszczy). Pełny program konferencji znajduje się w załączeniu poniżej oraz na oficjalnej stronie konferencji.

Organizatorami konferencji są Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku oraz Europejskie Centrum Kultury. Konferencję patronatem objęło Muzeum II Wojny Światowej i Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, natomiast patronem honorowym został prof. Władysław Bartoszewski, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego.

Wstęp wolny, zapraszamy!

do góry