Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja popularnonaukowa „Sosnowieccy Żydzi po 1939 r” oraz otwarcie wystawy „Utracone nadzieje. Ludność żydowska w województwie śląskim/katowickim w latach 1945–1970” – Sosnowiec, 22 marca 2013

  • 1001.jpg
  • 3003.jpg

22 marca 2013 r. w gmachu Muzeum w Sosnowcu (Pałac Schöna) przy ul. Chemicznej 12 odbyła się konferencja popularnonaukowa „Sosnowieccy Żydzi po 1939 r.” oraz otwarta została wystawa „Utracone nadzieje. Ludność żydowska w województwie śląskim/katowickim w latach 1945–1970”. Organizatorami konferencji były Muzeum w Sosnowcu oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sosnowcu. Konferencja została zorganizowana z okazji 45. rocznicy wydarzeń marcowych i 70. rocznicy zakończenia przesiedleń Żydów do getta na Środuli.

Patronat honorowy nad wydarzeniem: Ambasada Izraela w Warszawie, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Śląskiego oraz Prezydent Miasta Sosnowca.

Ekspozycja została przygotowana przez oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Fundację Brama Cukermana oraz Ghetto Fighters’ House Museum z Izraela. Otwarcie wystawy miało miejsce 6 września 2012 r. w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Wystawa opowiada o poszukiwaniu przez żydowskich mieszkańców województwa śląskiego/katowickiego swojego miejsca w polskiej powojennej rzeczywistości i ich dążeniach do zachowania własnej tożsamości. Jej celem jest odtworzenie, między innymi na przykładzie Zagłębia Dąbrowskiego, kolejnych etapów funkcjonowania tej społeczności w Polsce w latach 1945–1970. Ekspozycja pokazuje codzienne życie miejscowych Żydów w nowych warunkach politycznych, nie pomija także tematów trudnych, jak: antysemityzm czy masowe emigracje Żydów. Całość ilustrowana bogatym materiałem pochodzącym ze zbiorów archiwum Yad Vashem, United States Holocaust Memorial Muzeum w Waszyngtonie, Ghetto Fighters’ House z Izraela, Żydowskiego Instytutu Historycznego, Zarządu Głównego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce oraz jego oddziałów w Katowicach, Bielska-Białej, Częstochowie i ze zbiorów prywatnych. Na wystawę zapraszamy do 6 maja br.

Program konferencji:

  • dr Aleksandra Namysło (OBEP Katowice) – Sosnowieccy Żydzi w okresie okupacji niemieckiej (1939–1943)
  • Mateusz Siedlecki (uczeń IV LO im. St. Staszica w Sosnowcu) – Historia sosnowieckiej kamienicy
  • Michał Sobelman (rzecznik prasowy Ambasady Izraela) – Miasto mojej młodości
do góry