Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolska konferencja naukowa „NSZZ Solidarność w zakładach pracy 1980-1989” – Wrocław, 14–15 marca 2013

  • zaproszenie Solidarnosc_m.jpg
  • Łukasz Sołtysik (IPN Wrocław) otworzył konferencję
  • Dr hab. Robert Klementowski powitał gości w imieniu dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu
  • Wystąpienie Prezesa IPN – dr. Łukasza Kamińskiego
  • Wykład otwierający konferencję – dr Grzegorz Waligóra (IPN Wrocław)

W dniach 14–15 marca 2013 r. w Hotelu Tumskim we Wrocławiu (ul. Wyspa Słodowa 10) odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona problematyce działalności i roli NSZZ „Solidarność” w zakładach pracy (1980–1989).

Konferencja „NSZZ »Solidarność« w zakładach pracy 1980–1989” to inicjatywa  Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu oraz Biura Edukacji Publicznej IPN w Warszawie. Wzięło w niej udział 32 historyków z całego kraju (z Warszawy, Gdańska, Wrocławia, Poznania, Lublina, Katowic, Opola, Kielc, Gorzowa Wielkopolskiego, Białej Podlaskiej).      

Temat konferencji – zawężony do struktur NSZZ „Solidarność” w wymiarze lokalnym, jest celowym działaniem organizatorów. To właśnie w zakładach pracy, wśród szeregowych członków „Solidarności”, regionalni i krajowi działacze mieli oparcie i legitymację do prowadzenia negocjacji z władzami i prowadzenia polityki związkowej. To ich działania dawały ludziom nadzieję na zmianę sytuacji gospodarczej, społecznej, a w dalszej perspektywie – również politycznej w Polsce.

Na konferencji przedstawiono m.in.: przekrojowe wyniki badań dotyczące historii poszczególnych zakładowych ogniw NSZZ „Solidarność” dekady lat 80. XX w., reprezentujące zróżnicowane branże przemysłowe, różne aspekty działalności zakładowych organizacji NSZZ „Solidarność”, m.in. relacje zakładów pracy ze strukturami regionalnymi Solidarności, wyniki badań dotyczące szeregowych członków NSZZ „Solidarność”, problematykę niezależnej i podziemnej prasy zakładowej oraz zagadnienia związane z komisjami i sekcjami branżowymi. 

W założeniu organizatorów konferencji obrady mają przyczynić się do rozpowszechnienia wiedzy o lokalnych strukturach Związku i ludziach, którzy je tworzyli. Powinny także stać się impulsem do rozwoju badań historycznych nad rolą i funkcjonowaniem NSZZ „Solidarność” w zakładach pracy. Istotne w opracowaniu tematu wydają się tu być próby zarówno o charakterze dokumentacyjnym, jak również analitycznym i syntetyzująco-komparatystycznym.

13 marca br. –  w ramach konferencji – zaprezentowany został drugi tom „Encyklopedii Solidarności” –  wyjątkowego kompendium wiedzy na temat działalności opozycji w PRL w latach 1976–1989. Spotkanie odbyło się w siedzibie Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu (pl. Solidarności 1/3/5). Wzięli w nim udział redaktorzy tomu oraz goście specjalni: Józef Pinior i Roman Kowalczyk.

Patronaty nad konferencją oraz promocją drugiego tomu „Encyklopedii Solidarności” objęli:  

- patronat honorowy: Prezydent Wrocławia, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” oraz Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”,

- patronat medialny: Radio Wrocław, TVP Wrocław, „Gazeta Wrocławska”, „Tygodnik Solidarność”, „Dolnośląska Solidarność”.  

PROGRAM KONFERENCJI

do góry