Nawigacja

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Nowy ład etniczny w Europie planowany przez Niemcy i ZSRS w okresie II wojny światowej a sytuacja Polski. Ks. Jan A. Ficek – wielka postać Śląska” – Katowice, 25 stycznia 2013

 • Wykład dr Joanny Lubeckiej (IPN Kraków)
 • Wykład dr Joanny Lubeckiej (IPN Kraków)
 • Wykład dr Andrzeja Drogonia, dyrektora katowickiego IPN, na temat rzezi wołyńskiej
5 stycznia 2013 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” (ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 7) odbyła się konferencja naukowa „Nowy ład etniczny w Europie planowany przez Niemcy i ZSRS w okresie II wojny światowej a sytuacja Polski. Ks. Jan A. Ficek wielka postać Śląska”. W czasie konferencji można było posłuchać wykładu m.in. dr. Andrzeja Drogonia, dyrektora katowickiego IPN, oraz historyków z Instytutu Pamięci Narodowej z Krakowa i Rzeszowa.


Program:

 • Anna Zakrzewska-Zamora (dyrektor RODN „WOM”) – Powitanie przybyłych nauczycieli
 • Dr Anna Kubajak (Niepubliczne Centrum Edukacji „Kubajak” Słowo wstępne. Krótkie omówienie tematyki konferencji i związanego z nią konkursu
 • Dr Joanna Lubecka (IPN Kraków) Nowy ład etniczny w Europie planowany przez Niemców okres II wojny światowej. Wypędzenia Polaków i ich skutki. Akcja wywożenia dzieci z Polski do Niemiec celem germanizacji
 • Dr Andrzej Drogoń (dyrektor oddziału IPN w Katowicach) Rzeź wołyńska
 • Artur Brożyniak (IPN Rzeszów) Operacja Wisła
 • Józef Sadowski (Sekretarz Krajowego Komitetu Związku Wypędzonych z Kresów Wschodnich) Działalność Światowego Związku Wypędzonych i jego stanowisko odnośnie współczesnej polityki prowadzonej w tym zakresie przez niektóre państwa
 • Dr Anna Kubajak (Wydawnictwo „Kubajak") Ks. Jan A. Ficek działacz religijno-społeczny na Śląsku (Piekary Śląskie) w XIX w.
 • Dyskusja.

Więcej informacji:

http://www.womkat.edu.pl/wiadomosc/1016

do góry