Nawigacja

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja popularnonaukowa „Od porozumienia do grudniowej konfrontacji. Geneza i znaczenie Porozumienia Katowickiego i MKZ Katowice 1980–1981” – Katowice, 12 grudnia 2012

  • Otwarcie wystawy „Zapomniane Porozumienie Katowickie…” – od prawej: prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, dr Andrzej Drogoń, Andrzej Rozpłochowski, Przemysław Miśkiewicz, Ewa Żurawska
  • Wernisaż wystawy „Zapomniane Porozumienie Katowickie – wkład MKZ Katowice NSZZ »Solidarność« w dorobek kulturowy regionu”

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Porozumienie Katowickie 1980 – Stowarzyszenie na rzecz Pamięci w Katowicach oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach zorganizowały konferencję popularnonaukową „Od porozumienia do grudniowej konfrontacji. Geneza i znaczenie Porozumienia Katowickiego i MKZ Katowice 1980–1981”, która odbyła się 12 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej (poziom 0) Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach przy ul. Bankowej 11A.

Podczas konferencji została zaprezentowana wystawa „Zapomniane Porozumienie Katowickie – wkład MKZ Katowice NSZZ »Solidarność« w dorobek kulturowy regionu”. Konferencji towarzyszyła promocja książki historyków katowickiego IPN dr. Tomasza Kurpierza i dr. Jarosława Nei „»Solidarność« śląsko-dąbrowska 1980–1981”.

Wydarzenie odbywało się pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza. Zostało zorganizowane przez: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Porozumienie Katowickie 1980 – Stowarzyszenie na rzecz Pamięci w Katowicach oraz oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

Po konferencji odbyła się rekonstrukcja historyczna, która przybliżyła studentom pobliskich wydziałów oraz uczestnikom organizowanej w tym dniu konferencji popularnonaukowej atmosferę towarzyszącą wprowadzeniu stanu wojennego. Organizatorem rekonstrukcji były: Samorząd Studencki WNS, GRH Milicji Obywatelskiej i Czerwonych Beretów, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka.

PROGRAM KONFERENCJI

do góry