Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Oni decydowali na Górnym Śląsku w XX wieku” – Katowice, 3 grudnia 2012

3 grudnia 2012 r. w sali audytoryjnej Parnassos gmachu głównego Biblioteki Śląskiej w Katowicach (plac Rady Europy 1) odbędzie się konferencja naukowa „Oni decydowali na Górnym Śląsku w XX wieku”. Konferencja rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie podzielona na cztery panele tematyczne, które przybliżą sylwetki osób mających decydujący wpływ na losy Górnoślązaków i Górnego Śląska w XX wieku.

Konferencja została zorganizowana przy współpracy Stowarzyszenia Humanistycznego Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy, Archiwum Państwowego w Katowicach, Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Podczas konferencji wykłady wygłoszą dr Mirosław Sikora oraz Bogusław Tracz z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Katowicach.

PROGRAM

9.00–9.15 Otwarcie konferencji

Panel I

Moderator:  Mirosław Węcki

 • 9.15–9.35 dr Jan Lewandowski: Korfanty wobec autonomii
 • 9.35–9.55 dr hab. Krzysztof Nowak: Bez kompleksów. Miejsce Śląska w II RP w myśli politycznej wojewody Michała Grażyńskiego
 • 9.55–10.15 Matthias Lempart: Hans Lukaschek: burmistrz Rybnika i Zabrza, działacz plebiscytowy i nadprezydent prowincji górnośląskiej

10.15–10.30 Dyskusja

10.30–10.45 Przerwa

Panel II

Moderator: dr Dawid Keller

 • 10.45–11.05 dr Mirosław Sikora: Kogo wysiedlać? Kogo osiedlać? Administracja Josefa Wagnera wobec ziem polskich wcielonych do prowincji śląskiej
 • 11.05–11.25 Mirosław Węcki: Fritz Bracht: człowiek, który kierował akcją folkslisty na Górnym Śląsku (1941–1945)
 • 11.25–11.45 Janusz Mokrosz: Aleksander Zawadzki – między „antyniemieckością” a „repolonizacją”. Dylematy narodowościowe pierwszego komunistycznego wojewody śląskiego
 • 11.45–12.05 Bogusław Tracz: Między sanacją a komunizmem – polityczne uwarunkowania urzędniczej kariery Jerzego Ziętka

12.05–12.20 Dyskusja

12.20–13.00 Przerwa

Panel III

Moderator: Anna Kubica

 • 13.00–13.20 dr Piotr Sput: Prałat Carl Ulitzka – duchowny, polityk, „niekoronowany król” Górnego Śląska
 • 13.20–13.40  Sabina Uliarczyk: Stanisław Adamski przewodnik duchowy czy polityczny?
 • 13.40–14.00 Mateusz Sobeczko: Kościół, człowiek, praca. Postawa biskupa Herberta Bednorza wobec najważniejszych spraw diecezji katowickiej

14.00–14.15 Dyskusja

14.15–14.30 Przerwa

Panel IV

Moderator: Janusz Mokrosz

 • 14.30–14.50 Przemysław Snoch: Edward Gierek wobec Górnego Śląska i jego mieszkańców w latach 1954–1970
 • 14.50–15.10 dr Michał Smolorz: Zdzisław Grudzień śląsko-zagłębiowski „Cysorz”
 • 15.10–15.30 dr Jakub Kazimierski: W walce z „Solidarnością”. Andrzej Żabiński, I sekretarz KW PZPR w Katowicach 1980–1982
 • 15.30–15.50 Łukasz Gądzik, Piotr Rygus: Generał Roman Paszkowski – postawa polityczna wojewody katowickiego wobec wydarzeń stanu wojennego

15.50–16.05 Dyskusja

Serdecznie zapraszamy!  

do góry