Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja popularnonaukowa „Tragedia Górnośląska jako barometr współczesnego dyskursu o Polakach i Niemcach?” – Opole, 19 kwietnia 2012

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego zorganizowały konferencję popularnonaukową „Tragedia Górnośląska jako barometr współczesnego dyskursu o Polakach i Niemcach?”, która odbyła się 19 kwietnia 2012 r. w Auli Błękitnej Uniwersytetu Opolskiego (pl. Kopernika 11). W konferencji wzięli udział pracownicy katowickiego IPN.

Program konferencji:

do godz. 11.00 rejestracja uczestników

Moderacja: Sebastian Rosenbaum, OBEP IPN w Katowicach

11.00 Inauguracja konferencji
prof. dr hab. inż. Piotr Paweł Wieczorek, Prorektor do Spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Opolskiego
Ryszard Wilczyński, Wojewoda Opolski, Opolski Urząd Wojewódzki (wystosowano zaproszenie)
Józef Sebesta, Marszałek Województwa Opolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (wystosowano zaproszenie)
Ryszard Galla, Poseł na Sejm RP, Prezes Zarządu Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej

11.15 Akty terroru na Górnym Śląsku w latach 1945-1949 w kontekście wykładni prawa międzynarodowego
prok. Ewa Koj, Naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach

11.45 Narracja o „Tragedii Górnośląskiej” w Polsce i Niemczech a subiektywna kultura pamięci tych zdarzeń w Polsce i Niemczech
prof. dr hab. Piotr Madajczyk, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk dr Guido Hitze, Wojewódzki Centralny Ośrodek Edukacji Politycznej z Nordrhein-Westfalen

12.30 Dyskusja

13.15 przerwa kawowa

13.30 Stan badań nad „Tragedią Górnośląską” – historia i jej implikacje
dr Adam Dziurok, Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach

14.15 Dyskusja

14.45 Pamięć o „Tragedii Górnośląskiej”. Kanwa konfliktu czy pojednania narodów?
prof. zw. dr hab. Michał Lis, Kierownik Zakładu Badań Historycznych, Niemcoznawczych i Bohemistycznych, Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu
dr Małgorzata Świder, Wicedyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego
dr Danuta Berlińska, Instytut Socjologii Uniwersytetu Opolskiego
dr Violetta Rezler-Wasielewska, Dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu
Bogusław Wierdak, Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Norbert Rasch, Przewodniczący Zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim

16.00 Zakończenie konferencji
Rafał Bartek, Dyrektor Generalny Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej

16.15 poczęstunek
 

do góry