Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polsko-węgierska konferencja naukowa „Dylematy polskiej i węgierskiej polityki narodowościowej w XX wieku” – Katowice, 29–30 marca 2012

W dniach 29–30 marca 2012 r. w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się polsko-węgierska konferencja naukowa „Dylematy polskiej i węgierskiej polityki narodowościowej w XX wieku”. Organizatorami wydarzenia są: Miasto Katowice, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Węgierski Instytut Kultury w Warszawie. Podczas konferencji referaty wygłosili historycy Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Katowicach.

PROGRAM KONFERENCJI

29 marca 2012 r.

 • 9.00–9.30 Powitanie uczestników konferencji:

Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok
JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
Dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie dr János Tischler
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego
Prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz

Panel I: OD WERSALU I TRIANON DO POCZDAMU. DYLEMATY POLSKIEJ I WĘGIERSKIEJ POLITYKI NARODOWOŚCIOWEJ
Moderator: prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek (Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach)

 • 9.30–10.00 Spojrzenie w przeszłość polsko-węgierską

Prof. dr hab. Stanisław A. Sroka (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)

 • 10.20–11.00 Polacy i Węgrzy u progu nowej epoki w 1918 roku

Dr Tadeusz Kopyś (Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)
Dr Miklós Zeidler (Katedra Nowożytnej i Współczesnej Historii Węgier Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie)

 • 11.00–11.40 Problemy narodowościowe Polski i Węgier u progu niepodległości

Dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz (Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)
Dr Mariann Nagy (Katedra Historii Nowożytnej Uniwersytetu w Peczu)

 • 11.40–12.00 Dyskusja
 • 14.00–14.40 Polska i węgierska dyplomacja wobec planów niemieckich w Europie środkowo- wschodniej w przeddzień drugiej wojny światowej

Prof. dr hab. Maciej Koźmiński (Collegium Civitas, Warszawa)
Prof. Pál Pritz (Katedra Nowożytnej i Współczesnej Historii Węgier Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie)

 • 15.00–15.40 Niemiecka polityka narodowościowa i rasowa w Polsce i na Węgrzech podczas II wojny światowej

Dr Mirosław Sikora (OBEP Katowice)
Dr Tibor Dömötörfi (Instytut Historyczny Centrum Badawczego Nauk Humanistycznych Węgierskiej Akademii Nauk, Budapeszt)

 • 15.40–16.30 Dyskusja kończąca i podsumowanie I Panelu

30 marca 2012 r.

Panel II: INTERNACJONALIZM CZY NACJONALIZM? PROBLEMY POLSKICH I WĘGIERSKICH KOMUNISTÓW PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Moderator: Dr János Tischler (Węgierski Instytut Kultury w Warszawie)

 • 09.00–09.40 Kościoły w Polsce i na Węgrzech wobec komunizmu w okresie stalinizmu 1948–1956

Dr Adam Dziurok (OBEP Katowice; Instytut Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)
Dr Csaba Szabó (wicederektor ds. naukowych Collegium Hungaricum w Wiedniu, Dyrektor Węgierskiego Instytutu Historycznego w Wiedniu)

 • 09.40–10.20 Żydowska mniejszość wyznaniowa czy narodowa? Dylematy władzy komunistycznej w Polsce i na Węgrzech po II wojnie światowej

Dr Aleksandra Namysło (OBEP Katowice)
Prof. György Haraszti (Katedra Historii Ogólnokrajowej Uczelni Kształcenia Rabinów-Uniwersytetu Studiów Judaistycznych, Budapeszt)

 • 10.20–10.40 Dyskusja
 • 11.00–11.40 Pomiędzy ideologią a pragmatyzmem. Węgierscy i polscy komuniści wobec problemów narodowościowych po II wojnie światowej

Dr hab. Krzysztof Nowak (Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)
Prof. László Szarka (Instytut Historyczny Centrum Badawczego Nauk Humanistycznych Węgierskiej Akademii Nauk, Budapeszt)

 • 11.40–12.30 Dyskusja kończąca i podsumowanie II Panelu
   

Pliki do pobrania

do góry