Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sesja naukowa „Represje wobec żeńskich zgromadzeń zakonnych w PRL”, otwarcie wystawy „Trudne lata – wielkie dni. Zakony żeńskie w PRL” – Katowice, 15 marca 2012

15 marca 2012 r. w gmachu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Jordana 18) odbyła się sesja naukowa „Represje wobec żeńskich zgromadzeń zakonnych w PRL”. Organizatorem sesji był Wydział Teologiczny UŚ oraz katowicki oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

Konferencję otworzył dziekan Wydziału Teologicznego ks. dr hab. Andrzej Żądło. Referaty wygłosili: ks. prof. Jerzy Myszor – Życie zakonne w koncepcjach politycznych od końca XVIII do końca XX wieku, dr hab. Agata Mirek – Żeńskie Zgromadzenia w PRL – stan badań i perspektywy badawcze, s. Karina Domagała – Represje władz komunistycznych wobec jadwiżanek Prowincji Katowickiej, dr Adam Dziurok (OBEP Katowice) – Akcja „X2” na terenie województwa stalinogrodzkiego, dr Jacek Żurek – Państwo wobec placówek opiekuńczych i wychowawczych żeńskich zgromadzeń zakonnych po 1956 r.

Konferencji towarzyszyło otwarcie wystawy „Trudne lata – wielkie dni. Zakony żeńskie w PRL”, przygotowanej przez Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Konferencję Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce oraz Oddział IPN w Katowicach.

Wystawa przybliża politykę wyznaniową władz Polski Ludowej wobec żeńskich wspólnot zakonnych w latach 1945–1989. Ukazuje represyjne działania komunistycznych władz i spychanie sióstr zakonnych na margines życia społecznego, a także zmagania zakonnic z ówczesną rzeczywistością, ich codzienne życie i pracę oraz zaangażowanie w wielkie wydarzenia z życia Kościoła i narodu. Nie jest ona kalendarium życia zakonnego, chronologiczny układ spełnia rolę symboliczną.

Na 25 planszach zaprezentowano dokumenty i fotografie ze zbiorów 19 archiwów żeńskich wspólnot zakonnych oraz Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej i Archiwum Akt Nowych. Scenariusz wystawy przygotowały dr hab. Agata Mirek (KUL) i dr Łucja Marek (IPN Katowice) w konsultacji z dr. Adamem Dziurokiem (IPN Katowice). Materiały archiwalne zebrały i udostępniły siostry prowadzące badania naukowe nad żeńskim ruchem zakonnym w Polsce: s. Agnieszka Skrzypek (służebniczka dębicka), s. Alma Kotowska (urszulanka UR), s. Amata Kupka (siostra de Notre Dame), s. Danuta Kozieł (nazaretanka), s. Edyta Kołtun (marianka), s. Immakulata Karska (kanoniczka), s. Jadwiga Kurczewska (sercanaka), s. Jadwiga Kisielewska (siostra miłosierdzia), s. Józefa Wątroba (siostra miłosierdzia), s. Karina Domagała (jadwiżanka), s. Małgorzata Krupecka (urszulanka SJK), s. Maria Nikiel (elżbietanka), s. Marta Komorska (służebniczka starowiejska), s. Natana Bańczyk (boromeuszka), s. Rut Wosiek (franciszkanka z Lasek), s. Teresa Górska (nazaretanka), s. Teresa Maliniak (bazylianka), s. Venerabilis Guzy (służebniczka śląska), s. Wenancja Jednac (siostra Opatrzności Bożej), s. Zyta Maćkiewicz (niepokalanka).

Wystawa będzie prezentowana na I piętrze gmachu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Jordana 18) do 11 kwietnia 2012 r.  

do góry