Nawigacja

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Niezłomni bohaterowie – Żołnierze Wyklęci” – konferencja na KUL w Lublinie z udziałem naukowców z IPN – Lublin, 8 marca 2012

8 marca 2012 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II (Collegium Norwidianum) odbyła się konferencja „Niezłomni bohaterowie – Żołnierze Wyklęci” zorganizowana przez Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej „VADE MECUM” pod honorowym patronatem Instytutu Pamięci Narodowej.

PROGRAM

Panel I

 • 11.00–11.15 – Powitanie gości
 • 11.15–11.35 – Obóz Narodowo-Radykalny: fałszywe stereotypy i fakty – dr Wojciech Jerzy Muszyński (IPN Warszawa)
 • 11.35–11.55 – Narodowe Siły Zbrojne na terenie Lubelszczyzny po 1944 r. – Rafał Drabik (IPN Lublin)
 • 11.55–12.15 – Struktury narodowe na terenie Podlasia po 1944 r. – dr Mariusz Bechta (IPN Warszawa)
 • 12.15–12.35 – Narodowe Siły Zbrojne/ Narodowa Zjednoczenie Wojskowe na terenie Północnego Mazowsza w latach 1944–1946 – Kazimierz Krajewski (IPN Warszawa)
 • 12.35–12.55 – Dyskusja
 • 12.55–13.15 – Przerwa na kawę

Panel II

 • 13.15–13.35 – Podziemie narodowe na Rzeszowszczyźnie po 1944 r. – dr Krzysztof Kaczmarski (IPN Rzeszów)
 • 13.35–13.55 – Narodowe Siły Zbrojne na terenie Wielkopolski po 1945 r. – Rafał Sierchuła (IPN Poznań)
 • 13.55–14.15 – Procesy żołnierzy NSZ z okręgu lubelskiego w latach 1944–1956. Zarys problemu – dr Marcin Zaborski (KUL JP II)
 • 14.15–14.35 – Dyskusja
 • 14.35–15.35 – Przerwa na obiad

Panel III

 • 15.35–15.55 – Harcerstwo narodowe w Polsce po II wojnie światowej – dr Ewa Rzeczkowska (KUL JP II)
 • 15.55–16.15 – Zapomniani skoczkowie. Patrole dywersyjne Brygady Świętokrzyskiej NSZ i ich zrzut do Polski w początkach 1945 roku – dr Dariusz Węgrzyn (IPN Katowice)
 • 16.15–16.35 – Działania zbrojne konspiracji narodowej w latach 1944–1945 – dr Marcin Paluch (KUL JPII)
 • 16.35–16.55 – Dyskusja
 • 16.55–17.10 – Podsumowanie i zakończenie
   
do góry