Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Niedokończone msze wołyńskie. Martyrologium duchowieństwa wołyńskiego – ofiar zbrodni nacjonalistów ukraińskich podczas II wojny światowej” – Kraków, 24 lutego 2012

Biblioteka Jagiellońska, Centrum UCRAINICUM KUL Lublin, Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Instytut Badań Kościelnych w Łucku, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Kolegium Wigierskie, Księgarnia Akademicka, Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Teologicznego są organizatorami międzynarodowej konferencji naukowej „Niedokończone msze wołyńskie. Martyrologium duchowieństwa wołyńskiego – ofiar zbrodni nacjonalistów ukraińskich podczas II wojny światowej”, która odbyła się 24 lutego 2012 r. w gmachu Biblioteki Jagiellońskiej, przy ul. Oleandry 3 w Krakowie.

PROGRAM

8.30  Msza św. w intencji duchowieństwa wołyńskiego – ofiar zbrodni.  Kościół Najświętszego Serca Jezusowego, ul. Garncarska 24 w Krakowie, przewodniczy – ks. bp Marcjan Trofimiak, ordynariusz diecezji łuckiej

9.30  Rozpoczęcie obrad w Sali Konferencyjnej Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, przy ul. Oleandry 3

 • ks. prof. dr hab. Jan Józef Janicki (Kraków) – Aspekty kanoniczne niedokończonej mszy świętej
 • ks. prof. dr hab. Józef Marecki (IPN Kraków) – Nabożeństwa bez końca w przeszłości 
 • dr Leon Popek (IPN Lublin) – Straty duchowieństwa na Wołyniu w okresie II wojny światowej 
 • Ewa Siemaszko (Warszawa) – Sacrum i Profanum – szczególne antykatolickie akty w działaniach OUN, UPA i ich zwolenników
 • prof. dr hab. Włodzimierz Osadczy (KUL) – Pamięć i odpowiedzialność. Geopolityczne zagrożenia instrumentalizacji pamięci historycznej w stosunkach polsko-ukraińskich
 • prok. Łukasz Gramza (IPN Kraków) – Prawne aspekty ludobójstwa
 • Romuald Niedzielko (IPN Warszawa) – Sprawiedliwi Ukraińcy na ratunek polskim sąsiadom
 • dr hab. Andrzej A. Zięba (UJ) – Stosunek metropolity A. Szeptyckiego do mordów na Wołyniu
 • Walenty Wakoluk (Łuck) – Tragedia wołyńska w pamięci i świadomości współczesnych Polaków – mieszkańców Wołynia
 • ks. Ludwik Kieras – Świadectwo życia i męczeństwa Sługi Bożego o. Ludwika Wrodarczyka 
 • ks. bp. Jan Bagiński – Dramat na Wołyniu

Patronat medialny: 
„Gość Niedzielny”,„ Krakowskie Pismo Kresowe”, Kresy.pl, TVP Historia, „Wołanie z Wołynia”

do góry