Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Wkład archiwistów warszawskich w rozwój archiwistyki polskiej” – Warszawa, 20–21 października 2011

W dniach 20 i 21 października 2011 r. odbyła się współorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej konferencja naukowa Wkład archiwistów warszawskich w rozwój archiwistyki polskiej. W pierwszym dniu obrad wystąpienia były prezentowane w gmachach: Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Archiwum Głównego Akt Dawnych. W drugim dniu, 21 października, obrady plenarne, a także panele tematyczne były prowadzone w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki przy ul. Marszałkowskiej 21/25.

Celem konferencji było ukazanie działalności i dorobku archiwów i archiwistów warszawskich od nowożytności po czasy współczesne. Przedmiotem prezentacji i refleksji były zarówno instytucje, jak i ludzie pełniący kluczową rolę w zachowywaniu świadectw dziedzictwa narodowego.

Organizatorzy konferencji: Instytut Historyczny UW, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Akt Nowych, Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie, Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Państwowe M. St. Warszawy, Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Centralne Archiwum Wojskowe, Instytut Pamięci Narodowej, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Polskie Towarzystwo Archiwalne i Stowarzyszenie Archiwistów Polskich.

Do 21 października br. przy ul. Krakowskie Przedmieście róg Traugutta w Warszawie (w tzw. Galerii Plenerowej Stołecznej Estrady) czynna była towarzysząca konferencji wystawa Archiwa warszawskie dawniej i dziś.

Ekspozycja i konferencja zostały objęte patronatem honorowym: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, Wojewody Mazowieckiego, Jej Magnificencji Rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej informacji o konferencji „Wkład archiwistów warszawskich w rozwój archiwistyki polskiej”
http://www.archiwistykawarszawska.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=53

Więcej informacji na temat wystawy „Archiwa warszawskie dawniej i dziś”
http://kultura.wp.pl/title,Archiwa-warszawskie-dawniej-i-dzis,wid,13807277,wiadomosc.html?ticaid=1d302

do góry