Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sesja popularnonaukowa pt. „Wojna i okupacja niemiecka w Sulejowie 1939–1945” – Sulejów, 8 września 2011

Sesję popularnonaukową pt. „Wojna i okupacja niemiecka w Sulejowie 1939–1945” zorganizowały 8 września 2011 r. Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim oraz Urząd Miejski w Sulejowie. Sesja odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury w Sulejowie (ul. Błonie 10).

PROGRAM  SESJI

10.00–10.15 otwarcie sesji i powitania

prof. dr hab. Maria Blomberg, przewodnicząca Rady Programowej Klubów Historycznych im. gen. S. Roweckiego „Grota” w okręgu łódzko-kaliskim
Stanisław Baryła, burmistrz Sulejowa
Marek Drużka, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi

10.15–11.15 wykłady:

Krzysztof Bojarczuk (historyk regionalista)
Działania wojenne w rejonie Sulejowa we wrześniu 1939 r.

dr Jan Góral (członek Klubu Historycznego im. gen. S. Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Tryb.)
Bombardowanie Sulejowa we wrześniu 1939 r.

11.15–11.30 przerwa

11.30–12.30 wykłady:

Antoni Galiński (IPN Łódź)
Represje niemieckie w stosunku do żołnierzy ZWZ z placówki w Sulejowie – losy aresztowanych 11 II 1941 r.

Adam Sitarek (OBEP IPN w Łodzi)
Zagłada Żydów – mieszkańców Sulejowa

12.30 dyskusja

podsumowanie sesji – dr hab. prof. UJK Marek Dutkiewicz, członek Rady Programowej Klubów Historycznych im. gen. S. Roweckiego „Grota” w okręgu łódzko-kaliskim

do góry