Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sesja naukowa „Między propagandą a rzeczywistością. Oddział Franciszka Olszówki, ps. Otto” – Pisarzowice k. Sycowa (woj. wielkopolskie), 4 czerwca 2011

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej-KŚZpNP we Wrocławiu oraz Iwona Chowańska – opiekunka Koła Historycznego „Mała Garstka” w Sycowie są organizatorami sesji naukowej „Między propagandą a rzeczywistością. Oddział Franciszka Olszówki, ps. Otto”. Konferencja odbyła się 4 czerwca 2011 r. w Pisarzowicach k. Sycowa (województwo wielkopolskie) w sali Ochotniczej Straży Pożarnej.

Program

10.00 – Rozpoczęcie sesji. Prowadzenie: dr hab. Krzysztof Szwagrzyk (Oddział IPN we Wrocławiu)

  • Montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Koła Historycznego „Mała Garstka”

Referaty:

  • Dr hab. Tomasz Balbus (Oddział IPN we Wrocławiu), Podbój i opór. Komunistyczna bezpieka wobec podziemia niepodległościowego 1944-1948
  • Iwona Chowańska (Syców), Oddział „Otta” w świadomości współczesnych mieszkańców pogranicza Wielkopolski i Dolnego Śląska
  • Dr Ksawery Jasiak (Delegatura IPN w Opolu), Oddział „Otta” w propagandzie komunistycznej
  • Dr hab. Krzysztof Szwagrzyk (Oddział IPN we Wrocławiu), Poszukiwania miejsc pochówku członków oddziału Franciszka Olszówki ps. Otto.

Dyskusja

12.00 – Zakończenie konferencji
 

do góry