Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Historycy z IPN na konferencji naukowej „Opozycja demokratyczna w PRL w latach 1976–1981” – Gdańsk, 2–3 czerwca 2011

W dniach 2–3 czerwca 2011 w Gdańsku w sali BHP na terenie historycznej Stoczni Gdańskiej obradowała konferencja naukowa „Opozycja demokratyczna w PRL w latach 1976–1981”, zorganizowana przez Europejskie Centrum Solidarności.

Zaproszeni goście wygłosili referaty oraz przedstawili swoje poglądy podczas dyskusji panelowej i debaty z uczestnikami konferencji i słuchaczami. Wśród zaproszonych znaleźli się m.in. historycy z Instytutu Pamięci Narodowej: prof. Jerzy Eisler, dr Łukasz Kamiński, prof. Krzysztof Brzechczyn, Jan Olaszek, dr Sebastian Ligarski, dr Tomasz Ceran, Karol Nawrocki.

Konferencja była doskonałą okazją, aby podsumować dotychczasowy stan wiedzy na temat opozycji, zwłaszcza na Wybrzeżu, postawić nowe pytania badawcze, odrzucić narosłe wokół ówczesnych wydarzeń mity i stereotypy. Podczas sympozjum prelegenci dyskutowali też o wpływie, jaki miały organizacje opozycyjne na późniejsze ukształtowanie się ruchu solidarnościowego.

PROGRAM

2 czerwca 2011 r. (czwartek)

10.00–10.10 Otwarcie konferencji

10.10–10.30 Referat wprowadzający, prof. Jerzy Eisler – Edward Gierek wobec opozycji 1976–1980

10.30–12.00 Panel dyskusyjny – prowadzenie: dr Łukasz Kamiński, uczestnicy: Henryk Wujec, Ludwika Wujec (KOR); Leszek Moczulski (ROPCiO/KPN); Jerzy Borowczak (WZZ); Bożena Rybicka (RMP), Bronisław Wildstein (SKS)

12.20–14.00  Obrady plenarne: Organizacje opozycyjne

 • 12.20–12.40  dr Jan Skórzyński – KOR – od Czerwca '76 do Sierpnia '80
 • 12.40–13.00  dr Grzegorz Waligóra – Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela
 • 13.00–13.20  dr Tomasz Sikorski – Ordo caritatis. Myśl polityczna i działalność Ruchu Młodej Polski do sierpnia 1980 roku
 • 13.20–13.40  Grzegorz Wołk – Konfederacja Polski Niepodległej – geneza i działalność do wprowadzenia stanu wojennego
 • 13.40–14.00  Kamil Dworaczek – Proces kształtowania się opozycji studenckiej w latach 1977–1981 na przykładzie Studenckiego Komitetu Solidarności i Niezależnego Zrzeszenia Studentów
 • 14.00–14.30  Dyskusja

15.30–18.00  Obrady w sekcjach

Sekcja 1: Myśl polityczna opozycji

 • 15.30–15.45  prof. Krzysztof Brzechczyn – Korowska filozofia oporu społecznego
 • 15.45–16.00  Arkadiusz Meller – Zagadnienia gospodarcze w myśli politycznej polskiej opozycji demokratycznej 1976-1981 na przykładzie koncepcji Mirosława Dzielskiego i Komitetu Obrony Robotników
 • 16.00–16.15  Jakub Kufel – Kwestia niepodległości w myśli politycznej KOR i ROPCiO w latach 1976–1980
 • 16.15–16.30  Jan Olaszek – Opozycja demokratyczna (1976–1980) wobec problemów życia codziennego w Polsce
 • 16.30–16.45  dr Tomasz Ceran – „Trzecia Polska ruchów społecznych”. Teoria działania Jacka Kuronia
 • 16.45–17.00  dr Władysław Serwatowski – Dyplomacja wizualna – od sztuki podziemia do SOLID ART
 • 17.00–17.15  dr Barbara Kijewska – Kobiety demokratycznej opozycji
 • 17.15–18.00 Dyskusja

Sekcja 2: Władza a opozycja

 • 15.30–15.45  prof. Jacek Tebinka – Polityka Wielkiej Brytanii wobec opozycji demokratycznej w Polsce i innych krajach bloku w latach 19751980. Od Helsinek do Sierpnia
 • 15.45–16.00  prof. Paweł Jaworski – Szwedzkie koneksje KOR 1976–1981
 • 16.00–16.15  prof. Roman Backer – Struktury poziome PZPR w latach 1980–1981
 • 16.15 - 16.30  dr Sebastian Ligarski – Społeczeństwo polskie wobec wyborów do Sejmu 1976–1980
 • 16.30–16.45  Grzegorz Majchrzak – Kierunek na nękanie. O działaniach specjalnych wobec opozycji
 • 16.45–17.00  dr Jacek Wojsław – Komunistyczne środki masowego przekazu wobec liderów „Solidarności" (VIII 1980 – XII 1981)
 • 17.00–17.15  Przemysław Ruchlewski – Opozycja moralna. Duszpasterstwo stanowo - zawodowe na Wybrzeżu w świetle materiałów operacyjnych SB w latach siedemdziesiątych
 • 17.15–18.00  Dyskusja

3 czerwca 2011 r. (piątek)

9.00–10.15 Obrady w sekcjach

Sekcja 1: Opozycja lokalna

 • 9.00–9.15  dr Dariusz Iwaneczko – Działania opozycyjne w latach 1977–1980 podejmowane na terenie Polski południowo-wschodniej
 • 9.15–9.30  dr Krzysztof Sychowicz – NSZZ „Solidarność” w woj. łomżyńskim – powstanie i działalność (1980–1981)
 • 9.30–9.45  Karol Nawrocki – Elbląskie inicjatywy antysystemowe 1976–1981
 • 9.45–10.00  Konrad Knoch – PIK – Prywatna Inicjatywa Krakowska
 • 10.00–10.15  Dyskusja

Sekcja 2: Opozycja wobec kultury i nauki

 • 9.00–9.15  dr Urszula Kowalczyk – Współpraca Jerzego Giedroycia ze środowiskami opozycji politycznej w kraju w latach 1976–1981
 • 9.15–9.30  Tomasz Marciniak – Komiks polityczny, opozycyjny i solidarnościowy
 • 9.30–9.45  dr Joanna Wojdon – Obraz polskiej opozycji w wybranych współczesnych podręcznikach europejskich
 • 9.45–10.00  Bartłomiej Kapica – Władysław Bieńkowski – współpracownik Komitetu Obrony Robotników i Towarzystwa Kursów Naukowych
 • 10.00–10.15  Dyskusja

Obrady plenarne: Karnawał Solidarności

 • 10.30–10.50  prof. Jan Sielezin – Kwestia modernizacji kraju w programie NSZZ „Solidarność” jako ruchu społeczno-politycznego (1980–1981)
 • 10.50–11.10  prof. Wojciech Polak – Jesienny strajk studentów w 1981 r.

11.10–11.30  Dyskusja i zamknięcie konferencji
 

do góry