Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sesja naukowa „Z dziejów franciszkanów w województwie śląskim/katowickim w realiach powojennej Polski drugiej połowy XX wieku” – Katowice, 26 maja 2011

26 maja 2011 r. w auli św. Antoniego przy klasztorze franciszkanów w Katowicach (ul. Związkowa 20) odbyła się sesja naukowa „Z dziejów franciszkanów w województwie śląskim/katowickim w realiach powojennej Polski drugiej połowy XX wieku”. Organizatorem wydarzenia jest Wyższe Seminarium Duchowne im. św. Bonawentury w Katowicach-Panewnikach. W sesji wzięli udział historycy z Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach:

  • dr Adam Dziurok (Naczelnik OBEP IPN Katowice) – Struktury aparatu władzy zajmujące się zakonami na terenie województwa katowickiego
  • Kornelia Banaś (OBEP IPN Katowice) – Represje i szykany władz komunistycznych wobec Izydora Grzyśki (o. Bernardyna OFM)
  • dr Łucja Marek (OBEP IPN Katowice) – Służba Bezpieczeństwa wobec „niebezpiecznej” działalności Oskara Czecha (o. Korneliusza OFM)
  • dr Anna Badura (OBUiAD IPN Katowice) – Środowisko Franciszkańskiego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego w Katowicach-Panewnikach w świetle dokumentów Służby Bezpieczeństwa

Program:
http://www.panewniki.franciszkanie.pl/new/index.php/aktualnopci-topmenu-19/482-zaproszenie-na-sympozjum-naukowe
 

do góry