Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Historycy z wrocławskiego oddziału IPN na konferencji naukowej „Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce – stan obecny i perspektywy” – Wrocław, 19 maja 2011

19 maja br. we Wrocławiu, w Instytucie Politologii (ul. Koszarowa 3), odbyła się konferencja naukowa „Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce – stan obecny i perspektywy”. Organizatorem sesji jest Instytut Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Prezydent Miasta Wrocławia, Wojewoda Dolnośląski. W konferencji wzięli udział historycy z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN we Wrocławiu:

 • Łukasz Sołtysik – Działalność organizacji romskich w Polsce komunistycznej i niepodległej w latach 1945–2010,
 • dr hab. Jarosław Syrnyk – Od Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego do Związku Ukraińców w Polsce.

Konferencji towarzyszyły dwie wystawy:

 • „Urodzeni w Breslau – świadkowie historii opowiadają” – przygotowana przez Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu,
 • „Karaj jołłary – karaimskie drogi. Karaimi w dawnej fotografii” – przygotowana przez Związek Karaimów Polskich.

Program konferencji:

I SESJA (moderator Marcin Szydzisz)

 • 14.00–14.20 – Otwarcie konferencji – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego – prof. dr hab. Jerzy Juchnowski
  Powitanie gości – Kierownik Studiów Doktoranckich Nauk o Polityce, Filozofii i Socjologii – prof. dr hab. Ewa Waszkiewicz
 • 14.20–14.40 – Dariusz Tokarz (Pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych) – Perspektywy wielokulturowości w Polsce – szanse i zagrożenia.
 • 14.40–15.00 – Irena Lipman (Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu) – Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu – historia i działalność.
 • 15.00–15.20 – Piotr Piluk (Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce) – Rola Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce w kształtowaniu tożsamości i zachowaniu dziedzictwa kulturowego w latach 1950–2010.
 • 15.20–15.40 – Mariola Abkowicz (Związek Karaimów Polskich, Katedra Studiów Azjatyckich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Karaimskie życie społeczne w Polsce po 1989 r.
 • 15.40–16.00 – Łukasz Sołtysik (Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciw Narodowi Polskiemu) – Działalność organizacji romskich w Polsce komunistycznej i niepodległej w latach 1945–2010.
 • 16.00–16.15 – dyskusja

II SESJA (moderator Mariola Abkowicz)

 • 16.45–17.05 – Jarosław Syrnyk (Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciw Narodowi Polskiemu) – Od Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego do Związku Ukraińców w Polsce.
 • 17.05–17.25 – Helena Duć-Fajfer (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) – Kierunki emancypacji kulturowej Łemków w Polsce po roku 1989.
 • 17.25–17.45 – Tamara Włodarczyk (Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego) – Organizacje żydowskie i działające na rzecz mniejszości żydowskiej w Polsce po 1989 r.
 • 17.45-18.05 – Jerzy Starzyński (Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera”) – Działalność Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kyczera” z Legnicy jako przykład aktywności kulturalnej Łemków w warunkach diaspory.
 • 18.05-18.25 – Robert Bladycz (Stowarzyszenie Asystentów Romskich) – Rola asystenta romskiego w systemie edukacji w Polsce.
 • 18.25–18.40 – Dorota Kozak-Rybska (Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego Gminy Wrocław) – prezentacja działalności Wrocławskiego Porozumienia Mniejszości Narodowych i Etnicznych.
 • 18.40–19.00 – dyskusja
 • 19.00 – Podsumowanie konferencji – prof. dr hab. Ewa Waszkiewicz
   
do góry