Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa i wystawa „Aktion Saybusch. Wysiedlenia mieszkańców Żywiecczyzny przez okupanta niemieckiego 1940–1941” – Katowice, 13 maja 2011

13 maja 2011 r. w siedzibie Archiwum Państwowego w Katowicach (ul. Józefowska 104) odbyła się konferencja naukowa „Aktion Saybusch. Wysiedlenia mieszkańców Żywiecczyzny przez okupanta niemieckiego 1940–1941”. Organizatorem imprezy jest Archiwum Państwowe w Katowicach wraz z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Konferencji towarzyszyła wystawa pod tym samym tytułem, przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. W uroczystości udział wzięli: dr Franciszek Gryciuk – Prezes IPN, dr Piotr Greiner – Dyrektor Archiwum Państwowego w Katowicach oraz dr Andrzej Drogoń – Dyrektor Oddziału IPN w Katowicach.

Ekspozycja „Aktion Saybusch. Wysiedlenie mieszkańców Żywiecczyzny przez okupanta niemieckiego 1940–1941.” powstała w 2010 r. Jej scenariusz przygotował dr Mirosław Sikora przy współpracy Moniki Bortlik-Dźwierzyńskiej (OBEP IPN Katowice).

Na wystawę składa się 30 paneli, które w przystępny i atrakcyjny graficznie sposób przybliżają historię jednego z najtragiczniejszych wydarzeń w historii Żywiecczyzny. Wystawa prezentuje nie tylko krok po kroku sam przebieg akcji wysiedleńczej, ale także między innymi: proces aneksji ziem Żywiecczyzny do Rzeszy Wielkoniemieckiej, założenia organizacji oraz germanizacji tych ziem według idei narodowosocjalistycznej, strukturę narodowościową i gospodarczą powiatu, sylwetki pomysłodawców oraz wykonawców akcji wysiedleńczej, a także próbę oszacowania skutków przeprowadzonej akcji oraz późniejszych losów wysiedlonych mieszkańców Żywiecczyzny. Przy tworzeniu wystawy wykorzystano unikalne dokumenty oraz fotografie pochodzące między innymi ze zbiorów: Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – IPN w Katowicach, Archiwum IPN w Warszawie, Archiwum Państwowego w Katowicach oraz jego Oddziału w Żywcu, Archiwum Akt Nowych, Muzeum Miejskiego w Żywcu – Stary Zamek, Archiwum Federalnego w Berlinie-Lichterfelde, a także Archiwum Federalnego Oddział w Ludwigsburgu.

Wystawa jest prezentowana od 13 maja do 15 lipca 2011 r.
Serdecznie zapraszamy!
 

do góry