Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Program »Dziedzictwo wojny«. Jak Holandia chroni ważne źródła z czasów II wojny dla przyszłych pokoleń” – Warszawa, 30 marca 2011

W dniu 30 marca 2011 r. w Centrum Konferencyjnym IPN „Przystanek Historia” im. Janusza Kurtyki w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 21/25 odbyła się konferencja „Program »Dziedzictwo wojny«. Jak Holandia chroni ważne źródła z czasów II wojny dla przyszłych pokoleń”, zorganizowana przez Ministerstwo Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Holandii, Instytut Pamięci Narodowej oraz Żydowski Instytut Historyczny.

***

Program „Dziedzictwo wojny”, prowadzony w latach 2007–2010 przez holenderskie Ministerstwo Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu, miał zachować ważne materiały dotyczące II wojny światowej i pochodzące z jej okresu oraz udostępnić je publiczności po to, by podtrzymać pamięć o wojnie, teraz i w przyszłości.

Organizacje zaangażowane w ochronę naszego dziedzictwa z czasów wojny mogły ubiegać się o fundusze z programu. Przyznano 221 grantów dla projektów, na przykład, digitalizacji źródeł, zbierania relacji świadków i cyfrowej rekonstrukcji źródeł. Poza tematami ogólnoholenderskimi specjalną wagę przykładano do wydarzeń regionalnych i lokalnych oraz do tematów dotąd zaniedbanych badawczo.

We współpracy z wieloma dużymi organizacjami zajmującymi się zachowaniem wojennego dziedzictwa program doprowadził do powstania kilku dużych narodowych zbiorów źródeł z czasów II wojny światowej, dostępnych za darmo w Internecie.

Program „Dziedzictwo wojny” miał zgromadzić kluczowe materiały źródłowe i zachować je dla przyszłych pokoleń. Oficjalnie zakończyła go pod koniec 2010 roku konferencja; dokonano też oceny wewnętrznej i zewnętrznej.

Rząd Holandii chciałby podzielić się doświadczeniami z realizacji tego udanego programu z innymi państwami, które mają zbiory źródeł z czasów wojny. Tym samym z przyjemnością zapraszamy Państwa na tę konferencję, zorganizowaną wspólnie z Żydowskim Instytutem Historycznym i Instytutem Pamięci Narodowej.

Mam nadzieję, że spotkamy się w środę 30 marca 2011 roku.

Z wyrazami szacunku

Marcel Floor, dyrektor Wydziału Ofiar i Pamięci Ministerstwa Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Holandii 

Pliki do pobrania

do góry