Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Oskar Halecki i jego obraz Europy” – Łódź, 19–20 listopada 2010

W dniach 19–20 listopada br. staraniem Zakładu Historii Średniowiecznej Europy Zachodniej i Lewantu, Zakładu Nauk Pomocniczych Historii, Katedry Historii Powszechnej Najnowszej i Katedry Historii Historiografii UŁ, we współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym, Muzeum Historii Polski oraz Instytutem Pamięci Narodowej odbyła się w Sali Rady Wydziału Instytutu Historii UŁ (ul. Kamińskiego 27a) konferencja naukowa pt. „Oskar Halecki i jego obraz Europy”.

Program

Piątek, 19 listopada

 • 10.00 Przywitanie Gości
 • 10.15 – Ks. dr hab. Grzegorz Ryś (Wyższe Seminarium Duchowne w Krakowie) Chrześcijaństwo jako faktor historiozofii Haleckiego
 • 10.45 – Prof. dr hab. Krzysztof Baczkowski (UJ) Haleckiego jagiellońska wizja dziejów

11.15–11.30 Przerwa na kawę

 • 11.30  Prof. dr hab. Maciej Salamon (UJ) Oskar Halecki na Uniwersytecie Jagiellońskim
 • 12.00  Prof. dr hab. Andrzej M. Brzeziński (UŁ) Sprawy polskie w działalności Oskara Haleckiego, sekretarza Komisji Międzynarodowej Współpracy Intelektualnej Ligi Narodów (1922-1924)
 • 12.30–13.30 Dyskusja

13.45–15.00 Przerwa obiadowa

Sesja popołudniowa, sala 23

 • 15.15  Mgr Renata Knyspel-Kopeć (Uniwersytet w Zielonej Górze) Halecki w „Miesięczniku Heraldycznym”
 • 15.45  Dr Tadeusz Grabarczyk (UŁ) Halecki o bitwie warneńskiej 1444 r.
 • 16.15  Dr hab. Małgorzata Z. Dąbrowska (UŁ) Oskara Haleckiego droga do Bizancjum i na Bronx

16.45–17.00 Przerwa na kawę

17.00–17.30 Dyskusja

Sobota, 20 listopada, Sala Rady Wydziału (103)

 • 9.30  Dr hab. Marek Kornat (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) Halecki i Stolica Apostolska
 • 10.00  Dr hab. Mirosław Filipowicz (KUL) Halecki a Rosja
 • 10.30  Dr Sławomir M. Nowinowski (UŁ) Oskar Halecki i „Wiadomości”

11.00–11.15 Przerwa na kawę

11.15–11.45 Dyskusja

 • 11.45  Dr Sławomir Łukasiewicz (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie) Halecki jako federalista
 • 12.15  Dr hab. Jan Piskurewicz (UKSW) Wizerunek Oskara Haleckiego w „Kwartalniku Historycznym” w okresie PRL

12.45–13.30 Lunch

 • 13.30  Prof. dr hab. Hans J. Bomelburg (Uniwersytet w Giessen) Oskar Halecki a historiografia niemiecka
 • 14.00  Prof. dr hab. Rafał Stobiecki (UŁ) Halecki na tle emigracyjnej historiografii polskiej

14.30–15.00 Dyskusja
15.00 – Zapowiedź konferencji „Halecki i jego obraz Europy. Część II”

do góry